T a ş ı n d ı k !

Kesintisiz hizmet verme amacıyla

www.emakalat.com hostingimizden

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/emakalat
 

adresine taşındık zorunda kaldık.

 

 

Bu durum için özür dileriz

e-MAKALAT Mezhep Araştırmaları Dergisi
adına

Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR