Editoryal
BibTex RIS Kaynak Göster

Editorial

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 2, 477 - 478, 31.12.2023

Öz

This was written by the editor for the issue. It contains information about the issue of the magazine.

Editörden

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 2, 477 - 478, 31.12.2023

Öz

Bu editör tarafından sayı için yazılmıştır. Sayı hakkındaki bilgileri içermektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İslam Mezhepleri
Bölüm Editörden
Yazarlar

Rifat Türkel

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2023
Kabul Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 16 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Türkel, Rifat. “Editörden”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/2 (Aralık 2023), 477-478.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________