İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
msaffets@yahoo.com
Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat FakültesiISPARTA

Başeditör

Doç. Dr. Rifat TÜRKEL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
rifatturkel@gmail.com
Dumlupınar Üniversitesiİslami İlimler FakültesiKÜTAHYA

Başeditör

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
fevzirencber@hotmail.com
Şırnak Üniversitesiİlahiyat FakültesiŞIRNAK

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________