Değerlendirme Süreci

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen her türlü çalışma aşağıdaki süreçlerden geçer.

1 - Ön Kontrol Aşaması

   • Bu aşamada çalışmanın Dergi politikası ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir.

   • Şekil açısından tashih veya ikmali gereken başvuruların düzeltilmesi gönderen yazardan istenir.

   • Dergi politikası açısından uygun bulunmayan başvurular reddedilir.

   • Telif makaleler intihal tespit programı aracılığıyla daha önce yayımlanma ve intihal içerme açısından kontrol edilir.

   • Yayınlanmış olarak tespit edilenler reddedilir.

   • Yayınlanma yoksa intihal durumu yazara iletilir.

2 - Hakem Aşaması

   • Telif makaleler, yazar kimliği belirsiz şekilde, iki hakeme gönderilir;

   • Her iki hakem de "yayımlanamaz" raporu verirse, yazı, sahibine iade edilir.

   • Hakemlerden biri "yayımlanabilir", diğeri "yayımlanamaz" raporu verirse, üçüncü bir hakeme gönderilme veya yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.

   • Hakemlerden biri veya her ikisi, "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" raporu verirse, yazı, gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri verilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle, tekrar değerlendirilir.

   • Telif Makaleler dışındaki her türlü çalışmalar hakemlere gönderilerek veya gönderilme ihtiyacı duyulmadan editörlerce karara bağlanır.

3 - Yayımlanma aşaması

Yayıma kabul edilen yazı e-Makâlât Mezhep Araştırmaları dergisinin tespit ettiği formata uygun olarak yayınlanır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.11.2017 00:30:32

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________