Hakemlere Rehber

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi için

Hakem olarak atanan akademisyenler;

İncelediği makalenin bilimsel açıdan değerli olup olmadığı,

Çalışmanın özgünlüğü, doğruluğu, ilginçliği,

Yeni bir bilgi sağlayıp sağlamadığı,

Eski bir bilgi veya tekniğin yeni uygulaması olup olmadığı,

Güzel sunulup sunulmadığı,

Diğer yayınlar arasında bu çalışmanın önemi,

Üzerinde düzeltilmesi veya eklenmesi gereken bilgiler olup olmadığı gibi yönleriyle,

Objektif bakış açısıyla incelerler.

Hakemler inceleme raporlarını Dergi sayfasında kullanıcı ad ve şifreleri ile giriş yaparak form doldurmak sureti ile Dergi'ye ulaştırırlar.

Aday çalışma için tashih taleplerini word dosyası üzerinde farklı renkte veya değişiklikleri izle yöntemiyle belirtirler.

Son Güncelleme Zamanı: 13.11.2017 00:30:32

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________