Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Ahmet Ishak DEMIR
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0994-6313 Türkiye

Yayımcı

Prof. Dr. Ahmet Ishak DEMIR

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0994-6313 Türkiye

Editörler

Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA SULEYMAN DEMIREL UNIV Türkiye
Doç. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Doç. Dr. Fevzi RENÇBER ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye

Editör Kurulu

Editörler Kurulu
Prof. Dr. Mehmet SARIKAYA SULEYMAN DEMIREL UNIV Türkiye
İlahiyat, İslam Mezhepleri, Tasavvuf
Doç. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
İlahiyat, İslam Mezhepleri, Kelam
Doç. Dr. Fevzi RENÇBER ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Kelam, İslam Mezhepleri, Temel İslam Bilimleri

Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Bülent ÜNAL Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Ahmet AK Sütçü İmam Ü.

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR Recep Tayyip Erdoğan Ü.

Prof. Dr. Ahmet TURAN Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Avni İLHAN Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ Hitit Ü.

Prof. Dr. Cenksu ÜÇER Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.

Prof. Dr. Doğan KAPLAN Necmettin Erbakan Ü.

Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI Dokuz Eylül Ü.

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT İstanbul Ü.

Prof. Dr. Harun YILDIZ Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Hasan ONAT Ankara Ü.

Prof. Dr. İlyas ÜZÜM Marmara Ü.

Prof. Dr. Mazlum UYAR Marmara Ü.

Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA Marmara Ü.

Prof. Dr. Mehmet ATALAN Kastamonu Ü.

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ İstanbul Ü.

Prof. Dr. Mehmet KUBAT İnönü Ü.

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN Atatürk Ü.

Prof. Dr. Metin BOZAN Dicle Ü.

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ Cumhuriyet Ü.

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU Erciyes Ü.

Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ Harran Ü.

Prof. Dr. Mustafa ÖZ Marmara Ü.

Prof. Dr. Osman AYDINLI Ankara Ü.

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER Akdeniz Ü.

Prof. Dr. Sayın DALKIRAN Uşak Ü.

Prof. Dr. Seyit BAHCIVAN Necmettin Erbakan Ü.

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Necmettin Erbakan Ü.

Prof. Dr. Sönmez KUTLU Ankara Ü.

Prof. Dr. Yusuf BENLİ Erciyes Ü.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________