e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1309-5803 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalları yayın organıdır.

Dergimizde İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2008 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak aksamasız yayım hayatına devam etmektedir.

Dergimizi daha yakından tanımak isteyenler Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÜNLÜSOY'ün  "E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008- ) Analizi" başlıkla çalışmaya bakabilirler.

Bu sayfada kaliteli ve sürekli hizmet vermemizi sağlayan TÜBİTAK hizmeti DergiPark'a teşekkür ediyoruz.

Bütün sayılarımızda yer alan her türlü çalışmaya tam metin olarak erişebileceğiniz Dergimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 1309-5803 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com
Kapak Resmi


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalları yayın organıdır.

Dergimizde İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2008 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak aksamasız yayım hayatına devam etmektedir.

Dergimizi daha yakından tanımak isteyenler Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÜNLÜSOY'ün  "E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008- ) Analizi" başlıkla çalışmaya bakabilirler.

Bu sayfada kaliteli ve sürekli hizmet vermemizi sağlayan TÜBİTAK hizmeti DergiPark'a teşekkür ediyoruz.

Bütün sayılarımızda yer alan her türlü çalışmaya tam metin olarak erişebileceğiniz Dergimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Cilt 12 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. e-Makalat Yeni Sayı: Cilt 12 Sayı 2
  Sayfalar 210 - 211
  Mehmet Saffet Sarıkaya , Rifat TÜRKEL , Fevzi RENÇBER
 2. İslâm Mezhepleri Tarihi Öğretimi Açısından İmam-Hatip Lisesi Müfredatının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 212 - 255
  Mehmet Kubat
 3. Nûh b. Mustafa’nın Şehrestânî’nin el-Milel ve’n-Nihal Eserinin Türkçe Tercümesi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
  Sayfalar 256 - 318
  Doğan KAPLAN
 4. Gnostik ‘Kurtarıcı Bilgi’ (Gnosis) Anlayışı ve İsmaililik’teki Tezahürleri
  Sayfalar 319 - 352
  Ali AVCU
 5. Alevî Nitelemeli Gelenek ya da Ocak ve Gruplar Hakkında Yapılacak Çalışmalarda Ocak Sisteminin Dikkate Alınmasının Önemi
  Sayfalar 353 - 402
  Cenksu Üçer
 6. Sünnî Maḳâlât Eserlerinde Kerrâmiyye’nin Tasnifi Meselesi
  Sayfalar 403 - 440
  Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ
 7. Reddiye Metinlerinde Dil ve Üslûp: Minhacu's-Sünne Örneği
  Sayfalar 441 - 471
  İsmail AKKOYUNLU
 8. Azerbaycanlı Âlim Hacı Şeyh Hasan Mollazade Gencevî’nin Hayatı, Eserleri ve Görüşleri
  Sayfalar 472 - 516
  Şahin AHMETOĞLU
 9. Çağdaş Şiî Düşüncesinde İlk Islah Çabaları: Şeyh Hâdî Necmâbâdî (1834-1902)
  Sayfalar 517 - 545
  Habip DEMİR
 10. Zîrîlerin Fâtımî Hilafetini Terkedip Abbasî Hilafetini Tanımaları Sürecinde Şii-Sünni Mücadelesi
  Sayfalar 546 - 571
  Abdullah Erdem Taş , Yusuf Sansarkan
 11. Ebu’l-Bekâ el-Kefevî’nin Tuhfetü’ş-Şâhân’ında İslam Akâidi
  Sayfalar 572 - 609
  RAMAZAN TARİK
 12. Gadîr-i Hum Hadisesinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 610 - 651
  İhsan ARSLAN
 13. Râşid El-Gannûşî’nin Demokrasi ve Laiklik Anlayışı
  Sayfalar 652 - 687
  Aysel Öztürk , Ahmet BAĞLIOĞLU
 14. İmam Mâturîdî ve Maturidilik Hakkında Bibliyografya
  Sayfalar 688 - 847
  Ömer Faruk TEBER , Ahmet Tunahan AKGÜN
 15. Sufism in South Asia
  Sayfalar 848 - 862
  Mehmet ATALAY
 16. Modern İran'da Siyasal ve Sosyal Dönüşümler
  Sayfalar 863 - 871
  Ahmet Çırakoğlu
Dizinler