e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1309-5803 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalları yayın organıdır.

Dergimizde İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2008 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak aksamasız yayım hayatına devam etmektedir.

Dergimizi daha yakından tanımak isteyenler Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÜNLÜSOY'ün  "E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008- ) Analizi" başlıkla çalışmaya bakabilirler.

Bu sayfada kaliteli ve sürekli hizmet vermemizi sağlayan TÜBİTAK hizmeti DergiPark'a teşekkür ediyoruz.

Bütün sayılarımızda yer alan her türlü çalışmaya tam metin olarak erişebileceğiniz Dergimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 1309-5803 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com
Kapak Resmi


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalları yayın organıdır.

Dergimizde İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2008 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak aksamasız yayım hayatına devam etmektedir.

Dergimizi daha yakından tanımak isteyenler Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÜNLÜSOY'ün  "E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008- ) Analizi" başlıkla çalışmaya bakabilirler.

Bu sayfada kaliteli ve sürekli hizmet vermemizi sağlayan TÜBİTAK hizmeti DergiPark'a teşekkür ediyoruz.

Bütün sayılarımızda yer alan her türlü çalışmaya tam metin olarak erişebileceğiniz Dergimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Cilt 13 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Dua, Gülbank ve Tercümanlar Üzerinden Alevî Nitelemeli Gelenek Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 357 - 398
  Cenksu ÜÇER, Rıza SARI
 2. Mâverâünnehirli Hanefî Âlimlerin Mâtürîdîliğin Gelişimine Katkıları
  Sayfalar 399 - 429
  Ahmet AK
 3. İlâhî Sıfatlar Probleminin Ortaya Çıkışında Çok Kültürlü Ortamın Etkisi
  Sayfalar 430 - 450
  Seyithan CAN
 4. Getting to the Final Form: Reforming of the Alevi and Bektaşi Belief Through Their Interaction with One Another
  Sayfalar 451 - 480
  Reyhan ERDOĞDU BAŞARAN
 5. Kavramsal Bir Bunalımdan Çıkış Denemesi: Hak, Hakikat, Gerçeklik ve Doğruluk İlişkisi
  Sayfalar 481 - 502
  Hamdullah ARVAS
 6. Hanbelîlik ile Küllâbîlik Arasındaki İlişki
  Sayfalar 503 - 537
  İsa KOÇ
 7. Postmodernizm Açısından Şii-Sünni Yakınlaşmasının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 538 - 579
  Sıddık AĞÇOBAN
 8. Geri Çekildi: Araz Teorisi Açısından Mu‘tezile’de İnsan Fiilleri
  Sayfalar 580 - 615
  Mücteba ALTINDAS
 9. Kimlik ve Tarihçilik Bağlamında Vehhâbîliğe Dair Mülahazalar (Ahmed Cevdet Paşa ve Osman b. Bişr Örneği)
  Sayfalar 616 - 649
  Ebru KOÇAK
 10. İrfanî/Gnostik Geleneğin Şiî Gulat’daki Tezahürleri: Beyâniyye Örneği
  Sayfalar 650 - 668
  Yusuf KOÇAK
 11. Mezhepler Tarihi Literatüründeki Benzerlikler Üzerine Bir Çalışma “Kitâbu’r-Redd ve Telbîsü İblîs Örneği
  Sayfalar 669 - 712
  Aysel ÖZTÜRK, Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ
 12. Alevi-Bektaşi Yolunda Dört Kapı’nın Makamları
  Sayfalar 713 - 742
  Ali Rıza ÖZDEMİR
 13. Bahâ Saîd Bey’in Hayatı, Eserleri ve Anadolu’daki Alevî-Bektaşî-Nusayrî Zümreleri ile İlgili Çalışmaları
  Sayfalar 743 - 772
  Süleyman ÇAM
 14. Kâdî Abdülcebbâr’ın Yükselişi ve Düşüşü
  Sayfalar 773 - 805
  Samet KARAHÜSEYİN
 15. İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü
  Sayfalar 806 - 818
  Nida Sultan ÇELİKKAYA
Dizinler