Editor-in-Chief
Name: Prof.Dr. Ahmet İshak DEMİR
E-mail: ahmetishak@gmail.com
Phone: 05324944267
Address:

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi
Ahmet İshak DEMİR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
53100 RİZE


Editor-in-Chief
Name: Prof.Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya
E-mail: msaffets@yahoo.com
Phone: 05065121928
Address:

Süleyman Demirel Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

ISPARTA


Editor-in-Chief
Name: Ahmet İshak DEMİR
E-mail: emakalat@mezhep.org
Phone: +90-532-494-4267
Address: Ahmet İshak DEMİR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
53100 RİZE