Başeditör
Ad: Prof.Dr. Ahmet İshak DEMİR
E-posta: ahmetishak@gmail.com
Telefon: 05324944267
Adres:

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi
Ahmet İshak DEMİR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
53100 RİZE


Başeditör
Ad: Prof.Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya
E-posta: msaffets@yahoo.com
Telefon: 05065121928
Adres:

Süleyman Demirel Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

ISPARTA


Başeditör
Ad: Ahmet İshak DEMİR
E-posta: emakalat@mezhep.org
Telefon: +90-532-494-4267
Adres: Ahmet İshak DEMİR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
53100 RİZE