e-ISSN: 1309-5803
Founded: 2008
Publisher: Ahmet İshak DEMİR

2023 - Volume: 16 Issue: 2

Editorial

1. Editörden

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________