Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pakistan’da Cemâat-i İslâmî Algısı (İslâmâbâd Örneği)

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 548 - 579, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

Abstract

Cemâat-i İslâmî, Güney Asya’da ortaya çıkan etkili İslâmî hareketlerden biri olarak, 26 Ağustos 1941’de, Hint alt kıtasında, Seyyid Ebu’l-A’lâ Mevdûdî’nin daveti üzerine yetmiş beş kişi tarafından İslâmî dirilişi başlatmak üzere Pakistan’ın Lahor şehrinde kuruldu. Cemâat-i İslâmî’nin en büyük hedefi Pakistan’da İslâmî bir devlet kurmaktır. Cemâat-i İslâmî’ye göre din ve siyaset birbirinden ayrılmaz. Bütün çalışma ve faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda yürütmektedir. Aynı zamanda meşru bir parti olarak, gençlik ve kadın kolları, yardım kuruluşları, eğitim kurumları, yayın organları, hastaneleri, gibi birçok alanda aktif faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Çalışmamızın amacı, İslâmâbâd örneğinden hareketle Cemâat-i İslâmî’nin Pakistan’daki algılanış biçimini ve toplum üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu düşünceden hareketle bir saha araştırması olarak tasarladığımız araştırmamız, nicel araştırma örneklemi ile Pakistan’ın İslâmâbâd eyaleti seçilmiş ve ankete 343 kişi katılmıştır. Araştırmada katılımcıların verdiği yanıtları değerlendirmede frekans, yüzde ve ortalama gibi betimsel istatistikler kullanılmış, katılımcıların cevapları cinsiyete, yaşa ve eğitim durumuna göre uygun testler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmamız araştırma ve yayın etiği kurallarının usul ve esaslarına göre hazırlanmıştır.

References

 • Ahmad, Mumtaz. “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-e Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”. Fundamentalisms Observed / I. ed. Martin E. Marty - R.Scott Appleby. London, 1991.
 • Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami. İstanbul: Şiar Yayınları, 2019.
 • Ahsan, M. Manazır. “Cemâat-i İslâmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 7/291-293. İstanbul, 1993.
 • Awan, Muhammad Waris- Kokab, Rizwan Ullah. “Jamaat-e Islami Islami’s Politics of Change Under Qazi Hussain Ahmad’s Leadership during Democratic Regimes (1987-1999)”. Pakistan Journal of Social Sciences 36/2 (2016).
 • Bokhari, Kamran. “Jama’at-ı Islami in Pakistan”. The Oxford Handbook of Islam And Politics. ed. Emad el- Din Shahin John L. Esposito. Oxford Universty Press, 2013.
 • Ebu’l-A’lâ, Mevdûdî. Cemâat-i İslâmî Ki Sal 29. Lahor: Şube-i Neşriyat Cemâat-i İslâmî Pakistan, 1970.
 • J. Nelson, Matthew. “Islamist politics in South Asia After the Arab Spring: Parties and Their Proxies Working with-and Against-the State”. Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brooking. 1-16, 2015.
 • Karaman, Lütfullah. “Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Sürece Bakış”. İslâm ve Demokrasi. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tahrîk aôr Karkun. Lahore, 2013.
 • Muhammed, Miyan Tufeyl. Cemâat-i İslâmî Kî Düstûri Ciddü Cehd. Lahor: İdare-i Muarif İslâmî, II., 2014.
 • Saulat, Sarwat. Maulana Maududi. Karachi, 1979.
 • Shahzada, Gulfam. Jamaat-e -Islami‟s Agenda Of Transforming Pakistan Into An Islamic Polity: Prospects And Challenges. Peshawar: University of Peshawar, Ph.D, 2016.
 • Sheharyar Khan, Muhammed. 2001’den 2009’a Kadar Pakistan’da Terör Örgütleri ve Dini Aktörler Arasında Medyada Yer Alan Bağ, AÜSBE: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Doktora, 2012.

Perception of Jamaat-e Islami in Pakistan (The Example of Islamabad)

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 548 - 579, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

Abstract

Jamaat-e Islami, as one of the influential Islamic movements in South Asia, was founded on 26 August 1941 in Lahore, Pakistan, to initiate the Islamic revival in the Indian subcontinent by seventy-five people upon the invitation of Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi. The biggest goal of Jamaat-e Islami is to establish an Islamic state in Pakistan. According to Jamaat-e Islami, religion and politics are inseparable. It carries out all its work and activities in line with this purpose. At the same time, as a legitimate party, they are active in many areas such as youth and women's branches, aid organizations, educational institutions, media organs, hospitals.
The aim of our study is to determine and explain the perception of Jamaat-e Islami in Pakistan (The Example of Islamabad) and its impact on society. Based on this idea, our research, which we designed as a field study, has been selected from the Pakistan's Islamabad province with a quantitative research sample and 343 people participated in the survey. In the study, descriptive statistics such as frequency, percentage and average have been applied to evaluate the answers given by the participants, and the answers have also been analyzed by using appropriate tests according to gender, age and education level. Our study has been prepared in accordance with the principles and procedures of the rules of research and publication ethics.

References

 • Ahmad, Mumtaz. “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-e Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”. Fundamentalisms Observed / I. ed. Martin E. Marty - R.Scott Appleby. London, 1991.
 • Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami. İstanbul: Şiar Yayınları, 2019.
 • Ahsan, M. Manazır. “Cemâat-i İslâmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 7/291-293. İstanbul, 1993.
 • Awan, Muhammad Waris- Kokab, Rizwan Ullah. “Jamaat-e Islami Islami’s Politics of Change Under Qazi Hussain Ahmad’s Leadership during Democratic Regimes (1987-1999)”. Pakistan Journal of Social Sciences 36/2 (2016).
 • Bokhari, Kamran. “Jama’at-ı Islami in Pakistan”. The Oxford Handbook of Islam And Politics. ed. Emad el- Din Shahin John L. Esposito. Oxford Universty Press, 2013.
 • Ebu’l-A’lâ, Mevdûdî. Cemâat-i İslâmî Ki Sal 29. Lahor: Şube-i Neşriyat Cemâat-i İslâmî Pakistan, 1970.
 • J. Nelson, Matthew. “Islamist politics in South Asia After the Arab Spring: Parties and Their Proxies Working with-and Against-the State”. Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brooking. 1-16, 2015.
 • Karaman, Lütfullah. “Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Sürece Bakış”. İslâm ve Demokrasi. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tahrîk aôr Karkun. Lahore, 2013.
 • Muhammed, Miyan Tufeyl. Cemâat-i İslâmî Kî Düstûri Ciddü Cehd. Lahor: İdare-i Muarif İslâmî, II., 2014.
 • Saulat, Sarwat. Maulana Maududi. Karachi, 1979.
 • Shahzada, Gulfam. Jamaat-e -Islami‟s Agenda Of Transforming Pakistan Into An Islamic Polity: Prospects And Challenges. Peshawar: University of Peshawar, Ph.D, 2016.
 • Sheharyar Khan, Muhammed. 2001’den 2009’a Kadar Pakistan’da Terör Örgütleri ve Dini Aktörler Arasında Medyada Yer Alan Bağ, AÜSBE: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Doktora, 2012.

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 548 - 579, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

Abstract

References

 • Ahmad, Mumtaz. “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-e Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”. Fundamentalisms Observed / I. ed. Martin E. Marty - R.Scott Appleby. London, 1991.
 • Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami. İstanbul: Şiar Yayınları, 2019.
 • Ahsan, M. Manazır. “Cemâat-i İslâmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 7/291-293. İstanbul, 1993.
 • Awan, Muhammad Waris- Kokab, Rizwan Ullah. “Jamaat-e Islami Islami’s Politics of Change Under Qazi Hussain Ahmad’s Leadership during Democratic Regimes (1987-1999)”. Pakistan Journal of Social Sciences 36/2 (2016).
 • Bokhari, Kamran. “Jama’at-ı Islami in Pakistan”. The Oxford Handbook of Islam And Politics. ed. Emad el- Din Shahin John L. Esposito. Oxford Universty Press, 2013.
 • Ebu’l-A’lâ, Mevdûdî. Cemâat-i İslâmî Ki Sal 29. Lahor: Şube-i Neşriyat Cemâat-i İslâmî Pakistan, 1970.
 • J. Nelson, Matthew. “Islamist politics in South Asia After the Arab Spring: Parties and Their Proxies Working with-and Against-the State”. Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brooking. 1-16, 2015.
 • Karaman, Lütfullah. “Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Sürece Bakış”. İslâm ve Demokrasi. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tahrîk aôr Karkun. Lahore, 2013.
 • Muhammed, Miyan Tufeyl. Cemâat-i İslâmî Kî Düstûri Ciddü Cehd. Lahor: İdare-i Muarif İslâmî, II., 2014.
 • Saulat, Sarwat. Maulana Maududi. Karachi, 1979.
 • Shahzada, Gulfam. Jamaat-e -Islami‟s Agenda Of Transforming Pakistan Into An Islamic Polity: Prospects And Challenges. Peshawar: University of Peshawar, Ph.D, 2016.
 • Sheharyar Khan, Muhammed. 2001’den 2009’a Kadar Pakistan’da Terör Örgütleri ve Dini Aktörler Arasında Medyada Yer Alan Bağ, AÜSBE: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Doktora, 2012.

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 548 - 579, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

Abstract

References

 • Ahmad, Mumtaz. “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-e Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”. Fundamentalisms Observed / I. ed. Martin E. Marty - R.Scott Appleby. London, 1991.
 • Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami. İstanbul: Şiar Yayınları, 2019.
 • Ahsan, M. Manazır. “Cemâat-i İslâmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 7/291-293. İstanbul, 1993.
 • Awan, Muhammad Waris- Kokab, Rizwan Ullah. “Jamaat-e Islami Islami’s Politics of Change Under Qazi Hussain Ahmad’s Leadership during Democratic Regimes (1987-1999)”. Pakistan Journal of Social Sciences 36/2 (2016).
 • Bokhari, Kamran. “Jama’at-ı Islami in Pakistan”. The Oxford Handbook of Islam And Politics. ed. Emad el- Din Shahin John L. Esposito. Oxford Universty Press, 2013.
 • Ebu’l-A’lâ, Mevdûdî. Cemâat-i İslâmî Ki Sal 29. Lahor: Şube-i Neşriyat Cemâat-i İslâmî Pakistan, 1970.
 • J. Nelson, Matthew. “Islamist politics in South Asia After the Arab Spring: Parties and Their Proxies Working with-and Against-the State”. Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brooking. 1-16, 2015.
 • Karaman, Lütfullah. “Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Sürece Bakış”. İslâm ve Demokrasi. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tahrîk aôr Karkun. Lahore, 2013.
 • Muhammed, Miyan Tufeyl. Cemâat-i İslâmî Kî Düstûri Ciddü Cehd. Lahor: İdare-i Muarif İslâmî, II., 2014.
 • Saulat, Sarwat. Maulana Maududi. Karachi, 1979.
 • Shahzada, Gulfam. Jamaat-e -Islami‟s Agenda Of Transforming Pakistan Into An Islamic Polity: Prospects And Challenges. Peshawar: University of Peshawar, Ph.D, 2016.
 • Sheharyar Khan, Muhammed. 2001’den 2009’a Kadar Pakistan’da Terör Örgütleri ve Dini Aktörler Arasında Medyada Yer Alan Bağ, AÜSBE: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Doktora, 2012.

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 548 - 579, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

Abstract

References

 • Ahmad, Mumtaz. “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-e Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”. Fundamentalisms Observed / I. ed. Martin E. Marty - R.Scott Appleby. London, 1991.
 • Ahmetoğlu, Gülşen Yağır. Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami. İstanbul: Şiar Yayınları, 2019.
 • Ahsan, M. Manazır. “Cemâat-i İslâmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 7/291-293. İstanbul, 1993.
 • Awan, Muhammad Waris- Kokab, Rizwan Ullah. “Jamaat-e Islami Islami’s Politics of Change Under Qazi Hussain Ahmad’s Leadership during Democratic Regimes (1987-1999)”. Pakistan Journal of Social Sciences 36/2 (2016).
 • Bokhari, Kamran. “Jama’at-ı Islami in Pakistan”. The Oxford Handbook of Islam And Politics. ed. Emad el- Din Shahin John L. Esposito. Oxford Universty Press, 2013.
 • Ebu’l-A’lâ, Mevdûdî. Cemâat-i İslâmî Ki Sal 29. Lahor: Şube-i Neşriyat Cemâat-i İslâmî Pakistan, 1970.
 • J. Nelson, Matthew. “Islamist politics in South Asia After the Arab Spring: Parties and Their Proxies Working with-and Against-the State”. Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brooking. 1-16, 2015.
 • Karaman, Lütfullah. “Pakistan Örneğinde Demokrasi Tecrübesi: Tarihsel Sürece Bakış”. İslâm ve Demokrasi. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tahrîk aôr Karkun. Lahore, 2013.
 • Muhammed, Miyan Tufeyl. Cemâat-i İslâmî Kî Düstûri Ciddü Cehd. Lahor: İdare-i Muarif İslâmî, II., 2014.
 • Saulat, Sarwat. Maulana Maududi. Karachi, 1979.
 • Shahzada, Gulfam. Jamaat-e -Islami‟s Agenda Of Transforming Pakistan Into An Islamic Polity: Prospects And Challenges. Peshawar: University of Peshawar, Ph.D, 2016.
 • Sheharyar Khan, Muhammed. 2001’den 2009’a Kadar Pakistan’da Terör Örgütleri ve Dini Aktörler Arasında Medyada Yer Alan Bağ, AÜSBE: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Doktora, 2012.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Gülşen YAĞİR AHMETOĞLU
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
0000-0002-6117-7059
Türkiye

Supporting Institution TUBİTAK
Project Number 2219
Thanks TUBİTAK'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Early Pub Date December 31, 2022
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 15 Issue: 2

Cite

ISNAD Yağir Ahmetoğlu, Gülşen . "Pakistan’da Cemâat-i İslâmî Algısı (İslâmâbâd Örneği)". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15 / 2 (December 2022): 548-579 . https://doi.org/10.18403/emakalat.1221014

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________