Book Review
BibTex RIS Cite

Sectarian Conflicts; The Relationship Between Hanbalism and Asharism

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 727 - 736, 31.12.2022

Abstract

Mezhepler Arası Mücadele Hanbelîlik-Eş’arîlik İlişkisi

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 727 - 736, 31.12.2022

Abstract

Bir mezhebin karşıt olarak gördüğü mezhep ile yaşadığı etkileşim, fikirlerinin oluşumu ve tarih sahnesinde kendisini konumlandırması açısından önem taşımaktadır. İsa Koç tarafından hazırlanan Mezhepler Arası Mücadele Hanbelîlik-Eş’arilik İlişkisi (III-V/IX-XI yy.) adlı eser, mezhepler arası etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda mezheplerin kendilerini konumlandırma biçimini göstermesi bakımından oldukça önemli bir muhtevaya sahiptir. Hanbelîlik-Eş’arîlik ilişkisinin 3-5/9-11. yüzyıllarla sınırlandırıldığı bu çalışma, her iki mezhebin tarihi süreçte yaşadığı karşıtlığı, mezhep müntesipleri ve onların eserlerinin ciddi tahlilleri ve yaşanılan dönemde iktidar olan devletlerin bu mezheplere yönelik tutumları perspektifinden incelemektedir. Mezhepler arası mücadelenin fikri boyutunun itikadî ve fıkhî sahaya yansımasının da irdelendiği bu çalışma, mezhepler tarihi literatürüne büyük bir katkı sağlamaktadır.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Elif Oğuz 0000-0002-6823-4255

Early Pub Date December 31, 2022
Publication Date December 31, 2022
Submission Date August 22, 2022
Acceptance Date December 29, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 15 Issue: 2

Cite

ISNAD Oğuz, Elif. “Mezhepler Arası Mücadele Hanbelîlik-Eş’arîlik İlişkisi”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15/2 (December 2022), 727-736.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________