Volume: 13 Issue: 2, 12/30/20

Year: 2020

Articles

Translations

Translation

14. Kâdî Abdülcebbâr’ın Yükselişi ve Düşüşü

Book Review

Religion, Society and Culture Studies, Islamic Sects, Sufism
Prof. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4575-0190
Religion, Society and Culture Studies, Islamic Sects, Kalam
Assoc. Prof. Dr. Fevzi RENÇBER ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5676-7871
Islamic Studies, Islamic Sects, Kalam

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________