Research Article
BibTex RIS Cite

Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler (İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Bir Çözümleme Denemesi)

Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 27 - 41, 20.05.2009

Abstract

Hz. Peygamberden sonra Müslümanlar arasında çeşitli sebeplerle dinin anlaşılma ve algılanmasında farklılar doğmuş ve yeni dinî gruplar oluşmuştur. Bu süreçte marjinalleşen gruplar, gerek grup bütünlüğünü sağlamak gerekse ötekilerden farklı oluşlarını ifade etmek üzere bazı pratikleri hayat geçirmişlerdir. Tarih boyunca bazı Müslüman toplumlarda namaz, oruç, zekat, hac gibi dinin temel ibadetleri yerine konulan yeni ibadet şekillerinin; tasavvuf kökenli gruplarda oluşturulan nafile ibadet formlarının ve gündelik hayatta karşılaştığımız çeşitli pratiklerin din kisvesi altında dayatılmasıyla karşılaşırız. Bu makalede konuyu çarpıcı örnekleriyle ele alarak tarihten günümüze taşıyacak ve yaşayan İslamî gruplarda benzer örnekleri ortaya koyacağız. Ve olguyu Müslüman toplumun birlik beraberliği açısından eleştirel bir perspektifle değerlendirmeye çalışacağız.

-

Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 27 - 41, 20.05.2009

Abstract

After the death of prophet, in understanding and perceiving the religion, some differences occurred between the Muslims and than new religious groups have come out. In this process, the marginalized groups carried out some practices to ensure the group totality and to explain their differences from others.

During the history, in some Muslim societies, we witness with the implosion of nafila worship forms which are occurred by mystic originated groups and various rituals that we encounter in day life instead of basic worship of the religion like prayer, fast, alms, pilgrimage, under the religious seeming.

In this article, we will sustain this subject from past to today with impressive examples and reveal similar examples in living Islamic groups. We will consider this fact by critical perspective for the unity of the Muslim community.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet SARIKAYA

Publication Date May 20, 2009
Submission Date May 20, 2009
Published in Issue Year 2008Volume: 1 Issue: 1

Cite

ISNAD SARIKAYA, Mehmet. “Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler (İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Bir Çözümleme Denemesi)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1/1 (May 2009), 27-41.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________