Vefeyât
BibTex RIS Kaynak Göster

Prof. Dr. Seyit Bahcıvan Hocamın Ardından (1952-2023)

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 455 - 467, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1320408

Öz

Bu yazı bir vefeyat yazısıdır. İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, alanımızın duayeni Hasan Onat'ın 2020 yılındaki kaybından sonra 2022 yılında Sıddık Korkmaz'ın vefatıyla şok yaşamış 2023 yılında ise Seyit Bahcıvan'ın beklenmedik ölümüyle adeta yaprak dökümü yaşamıştır. Bahcıvan, ilim tahsili için İstanbul ve Mekke'de uzun yıllar kaldıktan sonra Konya'ya dönüp hizmetini memleketinde sürdürmüştür. İslam Mezhepleri Tarihi alanındaki önemli eserlerin edisyon kritiklerini yapmak suretiyle ilim dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. İstanbul'daki ilim hayatı içerisinde Muhammed Emin Saraç Hocaefendi'nin büyük bir yeri vardır. Bİr taraftan Yüksek İslam Enstitüsüne devam eden Bahcıvan, 6 yıl boyunca Saraç Hoca'nın Camii derslerine devam ederek ondan birçok kitap okumuştur. Hocasının himmetleriye Mekke'ye giden Bahcıvan yurda döndükten sonra hocasından tevarüs ettiği ders okutma geleneğini Konya'da sürdürmüş, yıllarca fakülte derslerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında öğrencilere kitap okutmuştur. Hocasından gördüğünü işleyen Bahcıvan, ölümünden yaklaşık bir ay öncesine kadar bu fahri derslere devam etmiştir.

Teşekkür

Bu yazıyı hazırlarken hocamın bazı özel fotoğraflarını bana ulaştıran merhum hocamın kerimesi, yüksek lisans öğrencim Fatma CİHAN'a çok teşekkür ederim.

Kaynakça

  • “Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Kimdir”, https://eminsarac.meb.k12.tr. [Erişim tarihi:01.06.2023].
  • RehberTv, “Merhum M.Emin Saraç ve Hadis Alimleri-Prof.Dr.Seyit Bahcıvan, İlahiyatçı Faruk Telci-“ YouTube (26 Şubat 2021), 00:05:20-00:06:34.
  • RehberTv, “Merhum M.Emin Saraç ve Hadis Alimleri-Prof.Dr.Seyit Bahcıvan, İlahiyatçı Faruk Telci-“ YouTube (26 Şubat 2021), 00:36:20-00:38:34.
  • Bahcıvan, Seyit. "Ebû Muti' Mekhul b. Fadl en-Nesefî'nin “Kitabu'r-redd 'ala ehli'l-bida' ve'l-ehve'd-dalle” Adlı Eserinin ve Marie Bernand Tahkikinin De-ğerlendirilmesi". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Temmuz 2013.

After the Passing of My Teacher Prof. Dr. Seyit Bahcıvan (1952-2023)

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 455 - 467, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1320408

Öz

This article is an obituary. After the loss of Hasan Onat, the doyen of our field, in 2020, the Department of History of Islamic Sects experienced a shock with the death of Sıddık Korkmaz in 2022, and in 2023, with the unexpected death of Seyit Bahcıvan. Bahcıvan, after spending many years in Istanbul and Mecca for the study of Islamic sects, returned to Konya and continued his service in his hometown. He made great contributions to the world of Islamic sects by editing and criticising important works in the field of History of Islamic Sects. Muhammad Emin Sarac has a great place in the scholarly life in Istanbul. Bahcıvan, who attended the Higher Islamic Institute on the one hand, attended Saraç Hoca's mosque classes for 6 years and read many books from him. Bahcıvan, who went to Mecca with the blessings of his teacher, continued the tradition of lecturing that he inherited from his teacher in Konya after returning to the country, and read books to students in various non-governmental organisations as well as faculty lectures for years. Bahcıvan, who processed what he saw from his teacher, continued these voluntary lessons until about a month before his death.

Kaynakça

  • “Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Kimdir”, https://eminsarac.meb.k12.tr. [Erişim tarihi:01.06.2023].
  • RehberTv, “Merhum M.Emin Saraç ve Hadis Alimleri-Prof.Dr.Seyit Bahcıvan, İlahiyatçı Faruk Telci-“ YouTube (26 Şubat 2021), 00:05:20-00:06:34.
  • RehberTv, “Merhum M.Emin Saraç ve Hadis Alimleri-Prof.Dr.Seyit Bahcıvan, İlahiyatçı Faruk Telci-“ YouTube (26 Şubat 2021), 00:36:20-00:38:34.
  • Bahcıvan, Seyit. "Ebû Muti' Mekhul b. Fadl en-Nesefî'nin “Kitabu'r-redd 'ala ehli'l-bida' ve'l-ehve'd-dalle” Adlı Eserinin ve Marie Bernand Tahkikinin De-ğerlendirilmesi". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Temmuz 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Vefeyât
Yazarlar

Doğan KAPLAN 0000-0001-9004-0863

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 27 Haziran 2023
Kabul Tarihi 27 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD KAPLAN, Doğan. “Prof. Dr. Seyit Bahcıvan Hocamın Ardından (1952-2023)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/1 (Haziran 2023), 455-467. https://doi.org/10.18403/emakalat.1320408.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________