Teknik Not
BibTex RIS Kaynak Göster

İslam Mezhepleri Tarihi Ders Kazanımlarının Ölçme ve Değerlendirmesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Madde (Yeni Nesil Soru) Kullanımı

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 755 - 768, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301

Öz

Bu çalışmanın konusu İslam Mezhepleri Tarihi ders kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinde beceri temelli çoktan seçmeli madde (yeni nesil soru) kullanımıdır. Bu çerçevede çalışmada okuma, matematiksel, fen bilimleri beceri setinden okuma becerileri esas alınmış, İslam Mezhepleri Tarihi ölçme ve değerlendirmesinde bazı okuma becerilerine ait örneklerle çalışma sınırlandırılmıştır. Kalite ve akreditasyon süreçlerinin bir parçası olarak ders kazanımlarının bilgi, beceri ve yetkinlik olarak belirlendiği süreçte yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirmenin yapılması beklenmektedir. Bu çalışma bu noktada bilgi ve beceri kazanımlarının ölçülmesinde beceri temelli sorular çerçevesinde örnekler sunması boyutuyla önemlidir. Bu çalışmayla İslam Mezhepleri Tarihi ders kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesi noktasında beceri temelli çoktan seçmeli maddelere yönelik farkındalık oluşturulması, bu konuda araştırmacılara fikir verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmış, çalışma kamuoyu ile paylaşılmış dokümanlar üzerinden yürütülmüştür.

Teşekkür

Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Soru örneklerini inceleyerek uzman görüşünü sunan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Eray Selçuk’a teşekkür ederim.

Kaynakça

 • İAA Rubrik, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (RUBRİK). İlahiyat Akreditasyon Ajansı (2021). Erişim 5 Ekim 2022. https://iaa.org.tr/belgeler/liste/iaa-dereceli-degerlendirme-anahtari/
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Maddelere Geçiş Süreci”. Youtube. Erişim 27 Kasım 2022. https://youtu.be/Dat4TzIlZyc
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri”. Youtube. Erişim 25 Kasım 2022. https://youtu.be/e5S88e97iR4
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”. Erişim 9 Eylül 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri”. Erişim 15 Kasım 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • KDDAİ, Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0. Yükseköğretim Kalite Kurulu (2022). Erişim 1 Aralık 2022. https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/KDDAI_Kilavuzu%20S%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf
Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 755 - 768, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301

Öz

Kaynakça

 • İAA Rubrik, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (RUBRİK). İlahiyat Akreditasyon Ajansı (2021). Erişim 5 Ekim 2022. https://iaa.org.tr/belgeler/liste/iaa-dereceli-degerlendirme-anahtari/
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Maddelere Geçiş Süreci”. Youtube. Erişim 27 Kasım 2022. https://youtu.be/Dat4TzIlZyc
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri”. Youtube. Erişim 25 Kasım 2022. https://youtu.be/e5S88e97iR4
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”. Erişim 9 Eylül 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri”. Erişim 15 Kasım 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • KDDAİ, Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0. Yükseköğretim Kalite Kurulu (2022). Erişim 1 Aralık 2022. https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/KDDAI_Kilavuzu%20S%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf
Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 755 - 768, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301

Öz

Kaynakça

 • İAA Rubrik, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (RUBRİK). İlahiyat Akreditasyon Ajansı (2021). Erişim 5 Ekim 2022. https://iaa.org.tr/belgeler/liste/iaa-dereceli-degerlendirme-anahtari/
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Maddelere Geçiş Süreci”. Youtube. Erişim 27 Kasım 2022. https://youtu.be/Dat4TzIlZyc
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri”. Youtube. Erişim 25 Kasım 2022. https://youtu.be/e5S88e97iR4
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”. Erişim 9 Eylül 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri”. Erişim 15 Kasım 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • KDDAİ, Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0. Yükseköğretim Kalite Kurulu (2022). Erişim 1 Aralık 2022. https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/KDDAI_Kilavuzu%20S%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf
Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 755 - 768, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301

Öz

Kaynakça

 • İAA Rubrik, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (RUBRİK). İlahiyat Akreditasyon Ajansı (2021). Erişim 5 Ekim 2022. https://iaa.org.tr/belgeler/liste/iaa-dereceli-degerlendirme-anahtari/
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Maddelere Geçiş Süreci”. Youtube. Erişim 27 Kasım 2022. https://youtu.be/Dat4TzIlZyc
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri”. Youtube. Erişim 25 Kasım 2022. https://youtu.be/e5S88e97iR4
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”. Erişim 9 Eylül 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri”. Erişim 15 Kasım 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • KDDAİ, Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0. Yükseköğretim Kalite Kurulu (2022). Erişim 1 Aralık 2022. https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/KDDAI_Kilavuzu%20S%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf

The Usage of Skill-based Multiple Choice Items (New Generation Question) in the Assessment and Evaluation of Course Achievements in the History of Islamic Sects

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 755 - 768, 31.12.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301

Öz

The topic of this study is the usage of skill-based multiple choice items (new generation question) in the assessment and evaluation of course outcomes in the history of Islamic sects. In this framework, the study was confined to some reading samples in the assessment and evaluation of the History of Islamic Sects, based on reading skills from mathematics and science. As part of the quality and accreditation processes, it is expected that competency-based assessment and evaluation will be carried out in the process where course acquisitions to be determined as knowledge, skills and competence. This study is important in terms of presenting examples within the framework of skill-based questions in measuring knowledge and skill acquisitions. With this study, it is aimed to raise awareness about skill-based multiple-choice items in terms of measurement and evaluation of course achievements in the History of Islamic Sects and to give an idea to researchers on this subject. In this study, document review method was used as a method, by examining documents shared with the public.

Kaynakça

 • İAA Rubrik, Dereceli Değerlendirme Anahtarı (RUBRİK). İlahiyat Akreditasyon Ajansı (2021). Erişim 5 Ekim 2022. https://iaa.org.tr/belgeler/liste/iaa-dereceli-degerlendirme-anahtari/
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Maddelere Geçiş Süreci”. Youtube. Erişim 27 Kasım 2022. https://youtu.be/Dat4TzIlZyc
 • Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü. “Eray Selçuk İle Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme ve Soru Oluşturma Teknikleri”. Youtube. Erişim 25 Kasım 2022. https://youtu.be/e5S88e97iR4
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”. Erişim 9 Eylül 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri”. Erişim 15 Kasım 2022. http://tyyc.yok.gov.tr/
 • KDDAİ, Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0. Yükseköğretim Kalite Kurulu (2022). Erişim 1 Aralık 2022. https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/KDDAI_Kilavuzu%20S%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Teknik Not
Yazarlar

Rifat TÜRKEL 0000-0003-4575-0190

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2022
Kabul Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD TÜRKEL, Rifat. “İslam Mezhepleri Tarihi Ders Kazanımlarının Ölçme Ve Değerlendirmesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Madde (Yeni Nesil Soru) Kullanımı”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15/2 (Aralık 2022), 755-768. https://doi.org/10.18403/emakalat.1223301.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________