Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PROF. DR. HASAN ONAT, TÜRKİYE’DE DİN ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM SÜRECİ

Yıl 2021, Cilt: 14 Sayı: 1, 597 - 621, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.935740

Öz

Günümüzden baktığımızda yazarın beklentilerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz: Dini bilgi üretimi olumlu yönde ilerlemektedir. Din-devlet, din-aydın ilişkisi çatışma alanı olmaktan uzaklaşmaktadır. Fikir hürriyeti ortamı gelişmeye devam etmektedir. Eser Türkiye’yi oluşturan süreç dahil olmak üzere, din alanındaki yaklaşım tarzlarını, tahlil etmektedir. Din kurumunun tarihte kalan bir olgu olmayıp insan var oldukça var olacağını ve insanın huzurunun din ile sağlanabileceğini delillerle göstermektedir. Dünyanın barış ve huzur arayışında Müslümanların üreteceği yeni uygarlığın hem dünya hem de Müslümanların var olma mücadelesi için son derece önemli olduğunu vurgular. Yeni Uygarlık oluşturmanın sömürge hayatı yaşamamış, dolayısıyla tepkisel olmayan bir yaklaşım sergileyebilecek Türkiye Müslümanlarının başarabileceği önemli bir görev olduğunu ifade eder. Eser, Ülkemizde din konusunun geçmişten gelen yönünü dikkate alarak geleceğini tahminden öte, öz güven aşılayarak, “yeni bir uygarlık yaratma” hedefini ısrarla vurgulamasıyla son derece ufuk açıcı ve öncü bir eserdir ve bu uygarlık ortaya çıkıncaya kadar okunması hararetle tavsiye edilecek kıymettedir.

Kaynakça

  • Hasan Onat, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara: Ankara Okulu, 2003.

Prof. Hasan Onat, Change Process in the Conception of Religion in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 14 Sayı: 1, 597 - 621, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.935740

Öz

When we look at today, we can say that the expectations of the author have come true: Religious knowledge production is progressing in a positive way. The relationship between religion-state, religion-intellectual is far from being an area of ​​conflict. The environment of freedom of thought continues to evolve. The work analyzes the approaches in the field of religion, including the process that constitutes Turkey. It shows with evidences that the institution of religion is not a historical phenomenon, but will exist as long as human beings exist and that people's peace can be achieved with religion. He emphasizes that the new civilization that Muslims will produce in the world's search for peace and tranquility is extremely important both for the world and for the struggle of Muslims to exist. He expresses that creating a new civilization is an important task that can be accomplished by the Muslims of Turkey who have not lived a colonial life and therefore can adopt a non-reactive approach. The work is an extremely eye-opening and pioneering work with insistence on the goal of “creating a new civilization” by instilling self-confidence, rather than predicting the future of religion by taking into account the past aspect of religion in our country, and it is highly recommended to be read until this civilization emerges.

Kaynakça

  • Hasan Onat, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara: Ankara Okulu, 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Tanıtım
Yazarlar

Ahmet İshak DEMİR 0000-0003-0994-6313

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 10 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 21 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD DEMİR, Ahmet İshak. “PROF. DR. HASAN ONAT, TÜRKİYE’DE DİN ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM SÜRECİ”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (Haziran 2021), 597-621. https://doi.org/10.18403/emakalat.935740.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________