Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Formation of Islamic Sufi Thought

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 806 - 818, 30.12.2020

Öz

İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 806 - 818, 30.12.2020

Öz

M. Necmettin Bardakçı tarafından hazırlanan ‘İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü’ isimli eser, tasavvufun teşekkül sürecinin bütün yönleriyle ortaya konulmasını amaçlamakta, bu yolla zaman içerisinde tasavvufa eklemlenerek gerek olumlu katkı yapan gerekse muhtevasına uygun olmayan unsurların bilinmesini sağlamayı öngörmektedir. Tasavvufun oluşum sürecinde siyasi, sosyal ve kültürel hayatın bir bütün olarak ele alınması çalışmanın önemli yönlerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla tasavvufun farklı disiplinlerle olan ilişkileri dikkate alınarak çok yönlü bir eser kaleme alınmıştır. Eser, tasavvufun teşekkülünü Hz. Peygamber devriyle başlatan değerlendirmelere eleştirel yaklaşımı, tasavvufun tarihi sosyal ve kültürel temellerine yer vermesi, tasavvufun teşekkülünden önce zühd döneminin öne çıkan isimlerinin zühd anlayışlarını Kur’an ve Sünnet eksenli değerlendirmeye tabi tutması ve benzeri yönleriyle dikkati çekmektedir. Müellif ayrıca tasavvuf düşüncesinin menşeini tartışmakta, tasavvuf ile kadim din ve kültürler arasındaki benzerliği değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Tüm bu özellikleriyle eser, alanındaki literatüre önemli bir katkı sağlayacak niteliktedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Tanıtım
Yazarlar

Nida Sultan Çelikkaya 0000-0002-0755-6365

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 25 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Çelikkaya, Nida Sultan. “İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 13/2 (Aralık 2020), 806-818.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________