Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Efforts of Proximity of Islamic School's of Thought (Shia & Sunni) in Iran

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 2, 257 - 274, 31.12.2013

Öz

Taqreb (proximity) is based on the accepting of members of Islamic sects each other instead of denying and accusing and ignoring. It is obvious that from past to present this kind of seperation among Islamic sects, especially between Wahhabism and Shiism. The aim of this paper named The Efforts of Proximity of Islamic School's of Thought (Shia & Sunni) in Iran is to explain efforts of proximity from past to present briefly and then clarify of The World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, Iran-based institution.

Kaynakça

 • Kânûn-ı Esâsi-yi Cumhûri-yi İslâmi-yi İrân, ba riâyet ıslâhât-ı sâl-i 1368(1990), Tehrân: Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi, 1387 (2009).
 • Hakyemez, Cemil, Osmanlı-İran İlişkileri Çerçevesinde Şiî-Sünnî İtti- fak Arayışları (1514–1909), Çorum: Hitit Kitap, 2009.
 • Muhsini, Muhammed Âsıf. Takrîb-i mezâhib ez nazar ta amel, Kum: Neşr-i edyân, 1387.
 • “Sağduyulu İttifak Çağrısı”, www.akradyo.net, Erişim tarihi: 05.08.2013.
 • www.qaradawi.net, Erişim tarihi: 05.08.2013.
 • http://www.taqrib.info

İran'da Şi'i-Sannî Yakınlaştırma Çalışmaları

Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 2, 257 - 274, 31.12.2013

Öz

Takrîb, İslam'ın anlaşılma biçimleri olan mezheplerin mensupları arasında birbirlerini tekfir etme, şirkle itham etme ve yok sayma şeklindeki ayrılıkları bir tarafa bırakıp birbirlerini kabul etme esasına dayanmaktadır. Geçmişten günümüze İslam mezhepleri arasında özellikle Ehl-i Sünnet mezhepleriyle Şiilik arasında böylesi bir ayrılığın yaşandığı malumdur. Özellikle günümüzde Vehhabilikle-Şiilik'in birbirlerini şirk ve tekfirle itham ettikleri bilinmektedir. “İran'da Şiî-Sünnî Yakınlaştırma Çalışmaları” başlıklı bu bildirinin amacı, geçmişten günümüze “takrîb” çalışmalarının kısa bir tarihçesini verip İran'da İslam Devrimi (1979) sonrası kurulmuş olan ve hâlâ faaliyetlerine devam eden el-Mecmau'l-Âlemî li't-Takrîb beyne'l-Mezâhibi'l-İslâmiyye (Ulus lararası İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu)'nun çalışmaları hakkında bilgi vermektir.

Kaynakça

 • Kânûn-ı Esâsi-yi Cumhûri-yi İslâmi-yi İrân, ba riâyet ıslâhât-ı sâl-i 1368(1990), Tehrân: Meclis-i Şûrâ-yı İslâmi, 1387 (2009).
 • Hakyemez, Cemil, Osmanlı-İran İlişkileri Çerçevesinde Şiî-Sünnî İtti- fak Arayışları (1514–1909), Çorum: Hitit Kitap, 2009.
 • Muhsini, Muhammed Âsıf. Takrîb-i mezâhib ez nazar ta amel, Kum: Neşr-i edyân, 1387.
 • “Sağduyulu İttifak Çağrısı”, www.akradyo.net, Erişim tarihi: 05.08.2013.
 • www.qaradawi.net, Erişim tarihi: 05.08.2013.
 • http://www.taqrib.info

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doğan KAPLAN
0000-0001-9004-0863

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Kaplan, Doğan . "İran'da Şi'i-Sannî Yakınlaştırma Çalışmaları". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2013): 257-274 .

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________