Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şiîlerin Gözüyle Sünnîler: İlk Dönem Şiî Kaynaklarda Sünnî Algısı

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 2, 659 - 677, 30.12.2017
https://doi.org/10.18403/emakalat.342556

Öz

Hiç şüphesiz İslam tarihinde
ortaya çıkan en büyük problemlerden biri Şii-Sünni kutuplaşmasıdır. Söz konusu
problemin kökenleri islamın ilk yıllarına kadar dayanır ve on dört yüz yıllık
tarih vetiresinde farklı dozajlarda da olsa varlığını canlı bir şekilde hissettirir.
Her iki tarafın da bir diğerine bakışını sağlayan temel bir takım sabiteleri
vardır. Söz konusu sabitelerin neler olduğu hususu meselenin bilimsel bir
zeminde ele alınması bakımından son derece önem arz etmektedir. İşte burada
tanıtımını yapacağımız eser, Şii düşüncenin zihinsel bir tomografisini çekmek
sureti ile onların Sünnilere bakışlarını sağlayan temel bir takım parametreleri
ortaya koymaktadır.

Kaynakça

  • Şahin, Hanifi. Şiilerin Gözüyle Sünnîler, İlk Dönem Siî Kaynaklarda Sünni Algısı. İstanbul: Mana Yayınları. 2016
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Tanıtım
Yazarlar

Edip Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2017
Kabul Tarihi 14 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Yılmaz, Edip. “Şiîlerin Gözüyle Sünnîler: İlk Dönem Şiî Kaynaklarda Sünnî Algısı”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10/2 (Aralık 2017), 659-677. https://doi.org/10.18403/emakalat.342556.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________