Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hakk Muhammed Ali Aşkı Adıyaman Alevileri

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 2, 679 - 686, 30.12.2017
https://doi.org/10.18403/emakalat.341204

Öz

Alevilik, son yıllarda
sosyal, siyasi ve dini açılardan Türkiye’nin gündemini en fazla meşgul eden,
tartışılan ve güncelliğini koruyan konulardan biri haline gelmiştir. Son
yüzyılda ülkemizde sıkça gündeme gelen, farklı açılardan tartışma konusu
yapılan Alevilik hakkında özellikle 1980’lerden sonra araştırmalar yoğunlaşmış,
birçok akademik çalışma yapılmış, kitaplar yazılmış, makaleler yayınlanmıştır. 1950’li
yıllardan sonra sosyal, dini, siyasi ve kültürel olarak çok boyutlu bir görünüm
arz eden Alevi topluluklar, bu tarihten itibaren köyden kente yoğun göç
dalgaları sonucu Türkiye’nin farklı yerleşim birimlerine yerleşerek kendi
kimliklerini ifade etmeye başlamışlardır. Ülkemizde Aleviler şu an önemli bir
inanç kesimini ifade etmekte ve azımsanmayacak bir nüfusa sahip oldukları da
sosyolojik bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce Türkiye’nin Tokat, Sivas, Amasya, Malatya gibi
farklı yerleşim yerlerinde yaşayan Aleviler hakkında çeşitli akademik alan
araştırmaları yapılmıştır. Fevzi Rençber’in “Adıyaman’da
Alevilik”
adıyla hazırlamış olduğu doktora tezinin basılmış şekli olan “Hakk Muhammed Ali Aşkı Adıyaman Alevileri”
eseri de
, Adıyaman
yöresindeki Alevi kesimlerin tarihsel süreç, inanç, ibadetler, ahlaki
prensipler ile örf ve adetlerini konu edinmiş akademik bir araştırma özelliğini
taşımaktadır.

Kaynakça

  • Rençber, Fevzi, Hakk Muhammed Ali Aşkı Adıyaman Alevileri, Gece Kitaplığı, Ankara, 2016.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Tanıtım
Yazarlar

Muhammed Cihat Oruç

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 2 Ekim 2017
Kabul Tarihi 14 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Oruç, Muhammed Cihat. “Hakk Muhammed Ali Aşkı Adıyaman Alevileri”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10/2 (Aralık 2017), 679-686. https://doi.org/10.18403/emakalat.341204.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________