Meeting Abstract
BibTex RIS Cite

İslam Mezhepleri Tarihi 8. Koordinasyon Toplantısı (28-30 Nisan 2023 - Rize)

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 465 - 476, 30.06.2023

Abstract

Ülkemizde İlahiyat Fakülteleri bünyesindeki anabilim dalları kendi meselelerini görüşmek ve anabilim dalı öğretim elemanlarının birbirlerini tanıması, görüş alışverişinde bulunması gibi amaçlarla zaman zaman belli periyotlarla bir araya gelmektedir. Bunlardan biri de İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalıdır. En son 2019 yılında biraraya gelen anabilim dalı öğretim elemanları pandemi sebebiyle ara verdikleri toplantılarına bu sene 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Rize'de devam ettiler. Daha önce anabilim dalının kendi iç meselelerinin müzakeresi yanında program içerisinde konulu çalıştay veya sempozyum da içeren toplantılarda bu sene farklı bir yol izlendi ve son yıllarda alanda doktora tezini tamamlayanlardan gönüllü olan altı kişinin tezlerine dair sunumlar dinlendi ve müzakere edildi.

Thanks

Sempozyum boyunca oturumlarda raportörlük yapan ve raporlarını paylaşan meslektaşlarım Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akkoyunlu, Araş. Gör. Dr. Nuran Üçok, Araş. Gör. İlknur Bahadır, Araş. Gör. Muhammed İkbal Çoban, Araş. Gör. Ali Satılmış, Araş. Gör. Furkan Ramazan Öğe, Araş. Gör. Zeynep Keleşoğlu’na teşekkürler

References

  • İsmail Çalışkan, "Sempozyum Değerlendirmesi: I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/1 (Haziran 2006), 273-277

Departmental Meeting of the Department of History of Islamic Sects (28-30 April 2023 - Rize)

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 465 - 476, 30.06.2023

Abstract

In our country, the departments within the Faculties of Theology come together from time to time for the purposes of discussing their own issues and for the academic staff of the department to get to know each other and exchange views. One of them is the Department of History of Islamic Sects. The members of the department, who came together for the last time in 2019, continued their meetings, which they took a break due to the pandemic, in Rize between 28-30 April 2023 this year. In the meetings that previously included a workshop or symposium on the subject, as well as the discussion of the internal issues of the department, a different path was followed this year, and the presentations of six volunteers who completed their doctoral thesis in the field in recent years were listened and discussed.

References

  • İsmail Çalışkan, "Sempozyum Değerlendirmesi: I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/1 (Haziran 2006), 273-277

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Meeting Summary
Authors

Kadir GÖMBEYAZ 0000-0002-5204-5564

Publication Date June 30, 2023
Submission Date June 29, 2023
Acceptance Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 16 Issue: 1

Cite

ISNAD GÖMBEYAZ, Kadir. “İslam Mezhepleri Tarihi 8. Koordinasyon Toplantısı (28-30 Nisan 2023 - Rize)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/1 (June 2023), 465-476.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________