Editorial
BibTex RIS Cite

Editorial

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 1 - 5, 30.06.2021

Abstract

EDİTÖRDEN

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 1 - 5, 30.06.2021

Abstract

Rızâeddin Fahreddin, bir eserinde “bir alimi ihya etmek bütün alimleri ihya etmek gibidir”, der. Alimleri ihya etmenin yolu onların fikirlerini anlamak, yorumlamak, geliştirmek ve fikir dünyasına kazandırmakla olur. Hasan Onat’ın fikirlerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olacak bu sayıya, editörlük yapmak, benim için hocasına karşı bir vefakarlık ve sadakat borcudur. Böyle bir sayının editörlüğünü bana tevdi etmeleri sebebiyle e-Makâlât Dergisi editörü Prof. Dr. Saffet Sarıkaya’ya ve yayın kurulu üyelerine öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Editorial
Authors

Sönmez Kutlu 0000-0002-2257-5329

Publication Date June 30, 2021
Submission Date June 27, 2021
Acceptance Date June 29, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD Kutlu, Sönmez. “EDİTÖRDEN”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 1-5.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________