Research Article
PDF BibTex RIS Cite

PROF. DR. HASAN ONAT'IN BİLİMSEL MİRASI

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 95 - 147, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.954102

Abstract

Prof. Dr. Hasan Onat, kırk yıla yakın akademik hayatını ilmi araştırmalara, eğitim-öğretim faaliyetlerine, toplumsal duyarlılık projelerine adamış bir bilim insanıdır. Aynı zamanda bu çalışmalarıyla zihinlere ulaşmayı ve pek çok insanı derinden etkilemeyi başarmış bir mütefekkirdir. Onat’ın bilim adamı olarak ve aydın kimliği ile geride bıraktığı bilimsel mirasını ortaya koyabilmek, onun kapsamlı bir bibliyografyasını hazırlamakla mümkündür. Onun öğrencileri olarak bu sorumluğun bize ait olduğu kanaatine vardık ve böyle bir makaleyi hazırlamak istedik. Bu doğrultuda Hasan Onat’a ait kitaplar, çeviriler, kitap bölümleri, editörlük çalışmaları, ansiklopedi maddeleri ve vaka takdimleri, bilimsel makaleleri ve bildirileri ile çeşitli dergilerde yer alan yazıları, gazete köşe yazıları, yaptığı söyleşiler ve kendisiyle yapılan söyleşiler, TV programları ve Radyo programlarının kapsamlı bir bibliyografyasını ortaya koymaya çalıştık. Bu makalemizde, kaynak olarak Hasan Onat’ın özel arşivinde yer alan belge ve kayıtlardan, kendi web sayfasından (hasanonat.net), YÖKSİS’teki kayıtlardan, Millî Kütüphaneden, Youtube, İSAM ve diğer veri tabanlarından faydalandık. Bu çalışmamızın, Hasan Onat’ın çok yönlü bilimsel mirasına ulaşmayı ve onu tanımayı kolaylaştıracağını ve başta genç araştırmacılar olmak üzere gelecek nesillerin onu daha iyi anlamasına önemli katkılar sunacağını ümit ediyoruz.

References

 • Hasan Onat Kişisel Web Sayfası, http://hasanonat.net
 • Hasan Onat Özel Arşivi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.
 • İSAM Kütüphanesi İlahiyat Makaleleri Arşivi, http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
 • Millî Kütüphane Genel Arşivi, https://kasif.mkutup.gov.tr/
 • Türkmeneli TV. Televizyon Arşivi, Ankara.
 • Yükseköğretim Bilgi Sistemi, Hasan Onat Kişisel Bilgi Sayfası, https://yoksis.yok.gov.tr/

Scientific Legacy of Prof. Hasan Onat

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 95 - 147, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.954102

Abstract

Prof. Hasan Onat is a scientist who has devoted his academic life for nearly forty years to scientific research, educational activities and social awareness projects. At the same time, he is a thinker who has managed to reach the minds and deeply affect many people with these works. To reveal the scientific legacy that Onat left behind as a scientist and as an intellectual is only possible by preparing a comprehensive bibliography of him. As his students, we came to the conclusion that this responsibility belongs to us and we wanted to prepare such an article. In this direction, We have tried to present a comprehensive bibliography belonging to Hasan Onat that includes books, translations, book chapters, editorial studies, encyclopedia articles and case presentations, scientific articles and papers, articles in various journals, newspaper columns, interviews with him, interviews made by him, TV programs and radio programs. In this article, we used documents and records in Hasan Onat's private archive, his own website (hasanonat.net), records in YÖKSİS, the National Library, Youtube, ISAM and other databases. We hope that this study will make it easier to access Hasan Onat's multi-faceted scientific legacy, and make significant contributions to a better understanding of him by future generations, especially young researchers.

References

 • Hasan Onat Kişisel Web Sayfası, http://hasanonat.net
 • Hasan Onat Özel Arşivi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.
 • İSAM Kütüphanesi İlahiyat Makaleleri Arşivi, http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
 • Millî Kütüphane Genel Arşivi, https://kasif.mkutup.gov.tr/
 • Türkmeneli TV. Televizyon Arşivi, Ankara.
 • Yükseköğretim Bilgi Sistemi, Hasan Onat Kişisel Bilgi Sayfası, https://yoksis.yok.gov.tr/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Nuran ÜÇOK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7048-8054
Türkiye


Ebru KOÇAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1100-9380
Türkiye


Yunus İBRAHİMOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5949-615X
Türkiye


Betül YURTALAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3594-8427
Türkiye


Ahmet Bedri YAVUZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3866-4518
Türkiye


Muhammed Cihat ORUÇ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0425-2865
Türkiye


Hakan ATALAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3799-0007
Türkiye


Mine DEMİRBİLEK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-3436-4788
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Submission Date June 18, 2021
Acceptance Date June 28, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD
ÜÇOK, Nuran et al. “PROF. DR. HASAN ONAT’IN BİLİMSEL MİRASI”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 95-147. https://doi.org/10.18403/emakalat.954102.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________