Research Article
BibTex RIS Cite

A Life Span From Eldivan To “The Bravery Of Science”: Prof. Hasan Onat

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 42 - 94, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.951961

Abstract

Hasan Onat was born in the Eldivan district of Çankırı. He completed his primary education at Eldivan Center Primary School and at Yozgat High School as a boarding student. He enrolled in Theology Faculty of Ankara in 1974. He acquired the habit of reading, researching and questioning a lot since his high school education; He began to write poetry and short stories. Prof. E. Ruhi Fığlalı invited him to do a PhD in the History of Sects. He became a Research Assistant in Theology. After successfully completing his doctorate, he was appointed to the staff of Assistant Professor. He worked as an Associate Professor and Professor. He gave lectures in his field for about forty years. He has supervised more than fifty master’s and doctoral theses. He was awarded with “the Bravery of Science Award” in a ceremony held in Safranbolu on 31 August 2015-1-2 September 2015 by the Maturidi-Yesevi Otağı. He thought and made thought through concepts and metaphors. For years, he established a throne in the hearts of his audience via his radio and television broadcasting. In the History of Islamic Sects, he carried the ideas and methods of his predecessors forward and opened a new era in his field. He played an important role in the preparation of the Religious Culture and Moral Knowledge curriculum and in the renewal of theology programs. Hasan Onat, worked to systematize a new scientific paradigm in Islamic sciences under the name of “Root Science Paradigm” and the thesis of “a new Islamic civilization” Hasan Onat, who devoted his life to science, was just beginning to reap the fruits of his work, but he caught the Covid-19 disease and died on 26.09.2020.

References

 • Akdoğan, Bayram. “Prof. Dr. Hasan Onat Hoca’mın Bir Güftesini Bestelememle İlgili Bir Hatıram”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 110-111.
 • Akkoyunlu, İsmail. “İslam Mezhepleri Tarihçisi Prof. Dr. Hasan Onat Hatıratı (1957-2020)”. ATEBE: Dinî Araştırmalar Dergisi 4 (Aralık 2020), 155-165.
 • Akoğlu, Muharrem. “Bir Mütefekkir’in Ardından Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 79-83.
 • Albayrak, Halis. “Bir Fikir ve Bilim Adamı Olarak Hasan Onat Paneli”. Türk Ocağı TV. 20 Kasım 2020, https://www.youtube.com/watch?v=GrZ7qpvu4zE&t=1358s, 19:00-22:40.
 • Aydınlı, Osman. “İnşacı Bir Fikir ve Bilim Adamı Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 87-89.
 • Aydınlı, Osman. “Hasan Onat (1957-)”. Tanzimattan Günümüze Dinî ve Tasavvufî Düşünce Temsilcileri. ed. Süleyman Hayri Bolay. 6/4234-4246. Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Hocamız İle Prof. Dr. Hasan Onat Üzerine Söyleşi”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 97-102.
 • Donner, Fred M.. Muhammad and the Believers at the Origins of Islam. Cambridge Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
 • Fığlalı, E. Ruhi. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 1. Baskı, 2008.
 • Hakyemez, Cemil. “Prof. Dr. Hasan Onat Hoca İle Öğrencilik Yıllarından Bir Kesit”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 93-95.
 • Kalaycı, Mehmet. “Prof. Dr. Hasan Onat (1957-2020) Hocamızın Ardından…”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61:2(2020), 517-528.
 • Kamuoyuna Duyuru. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 114-115.
 • Kırca, Celal. “Bir Gönül Dostu ve Bilim İnsanı: Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuk Dergisi (Aralık 2020), 83-86.
 • Onat, Hasan(ed.). İslam Düşünce Ekolleri Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları (Ankuzem), 1. Baskı, 2006.
 • Onat, Hasan vd. (ed.), İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 1. Baskı, 2012.
 • Onat, Hasan. İslam’a Yeni Yaklaşımlar. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 1999.
 • Maraş, İbrahim. “Hasan Onat’ın Tarikat ve Cemaatlere Yönelik Eleştirileri”, Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 74-77.
 • Mektuplar (Hasan Onat’a Gönderilen Mektuplar): Hasan Onat Arşivi.
 • Nevbahtî ve Kummî. Şii Fırkalar, Çev. Hasan Onat ve dğr., Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004.
 • Onat, Hasan. Emeviler Devri Şii Hareketleri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1. Baskı, 1993.
 • Onat, Hasan. Yirminci Asırda Şiilik ve İran Devrimi. Ankara: Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı, 1. Baskı, 1996.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu, 1. Baskı, 2003.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve İslam Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2. Baskı, 2020.
 • Onat, Hasan. “İslam’da Asıl Olan Hayat ve Barıştır”, Hürriyet (21 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”. Oş İlahiyat Fakültesi Dergisi (2005), 7-23.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”, Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 03.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/107-yeni-bir-islam-medeniyeti-icin-maturidi-ve-maturidiligin-oenemi
 • Onat, Hasan. “`Değişim` Rüzgarları ve Yeniden Yapılanma”. Çankırı’ya Hasret (Temmuz 1998), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Adalet Olmadan İnsanlık Olmaz”. Akşam (23 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Adalet: Varoluşun Kurucu İlkesi”. Hürriyet (19 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “Pankuş”. Veryansın TV. Yayın Tarihi 27 Eylül 2020. https://www.youtube.com/watch?v=o7NqeIsjVao&t=27s
 • Onat, Hasan. “Alevilik-Bektaşilik (Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyanet)”. Alevilik Bektaşilik Türk Yurdu Yazıları. ed. Erdal Aksoy. 73-96. Türk Yurdu Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak.7-24. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları (Ankuzem), Ankara 2006.
 • Onat, Hasan. “Bir Üniversiteli Gencin Hatıra Defterinden Seçmeler”. Hasan Onat’ın Özel Arşivi, Ankara: 2021, 1-7.
 • Onat, Hasan. “Çağdaş Eğitim ve Türkiye’nin Bazı Gerçekleri-Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Eylül 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Değişim Sürecinde Alevilik”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/99-degisim-suerecinde-alevilik
 • Onat, Hasan. “Demokrasi Kültürü ve Rejim Tartışmaları Üzerine-Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Ağustos 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Bilgi Kirliliği Üzerine”. Akşam (21 Ağustos 2010), 14.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Doğru Bilgi Sahibi Olmanın Gerekliliği ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri”. Eğitime Bakış 1/4 (Ekim, Kasım, Aralık 2005).
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Eleştirel Yaklaşımın Önemi”. Akşam (31 Ağustos 2009), 16.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Yeniden Yapılanma Üzerine”. Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. ed. Mualla Selçuk. 97-107. Ankara: MEB Yayınları, 2000.
 • Onat, Hasan. “Din Eğitiminde İnsan Hakları ve Demokrasi”, Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. ed. Refik Turan. 249-274. Ankara: Pegem Kitabevi, 2019.
 • Onat, Hasan. “Din İnsanı Özgürleştirir”. Akşam (26 Ağustos 2009), 19.
 • Onat, Hasan. “Din İnsan İçin Vardır”. Akşam (15 Ağustos 2010), 18.
 • Onat, Hasan. “Din İstismarını Önlemenin Yolu Din Alanında Doğru Bilgiden Geçer”. Akşam (13 Eylül 2009), 19.
 • Onat, Hasan. “Din Kimsenin Tekelinde Değildir”. Akşam (16 Ağustos 2011), 15.
 • Onat, Hasan. “Din ve Siyaset Dilinin Korkudan Arındırılması Gerekir/Korku Yoğunluğu Sizi Korkutmuyor mu?”. Akşam (1 Eylül 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Dini Meseleleri Niçin Doğru Dürüst Tartışamıyoruz?”. Akşam (24 Ağustos 2011), 17.
 • Onat, Hasan. “Aklı Etkin Kullanmak/Düşünmek İbadettir”, Hürriyet (12 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “Dinî Yayınlarda Bilimsellik Sorunu (Çağdaş ve İslâmî Bilimler Açısından)”, Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi (31 Ekim- 02 Kasım 2003). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004, 161-168.
 • Onat, Hasan. “Doğru/güzel Söz Sürekli Meyve Veren Ağaca Benzer”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/76-dogru-guezel-soez-suerekli-meyve-veren-agaca-benzer
 • Onat, Hasan. “Eğitim ve Özgürlük Üzerine”. Diyanet Aylık Dergi 153 (Eylül 2003), 14-18.
 • Onat, Hasan. “Hayatın Anlamı İnsanın Yaratıcı Yetilerinde Gizlidir/Başarmak Hayatın Anlamını Yakalamaktır”. Akşam (27 Ağustos 2011), 18.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi. Kur an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi. ed. M. Mahfuz Söylemez. 13-68. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. “İlahiyat Fakültesinde Program Tartışmaları Üzerine”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği, ed. Mahmut Ay vd. 309-318. Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. “İnsan Biricik ve Özgün Bir Varlıktır”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 02.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/75-insan-biricik-ve-oezguen-bir-varl-kt-r
 • Onat, Hasan. “İnsan Onurunu Adalet Yüceltir”. Hürriyet (20 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydası”. Akşam (27 Temmuz 2012), 16.
 • Onat, Hasan. “İslam: İnsan Olma Projesi”. Hürriyet (7 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “İslâm’ı Anlamada Yöntem Sorunları”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları. ed. Murat Akın vd.45-69. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları/İSAV Yayınları, 2018, 45-69.
 • Onat, Hasan. “İslam’ı Yeniden Düşünmek”, Akşam (11 Eylül 2009), 17.
 • Onat, Hasan. “Kadının Olmadığı Yerde Uygarlık Olmaz”. Akşam (27 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir”. Akşam (12 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Medeniyet Yüksek İnsani Değerlerle İnşa Edilebilir”. Akşam (15 Ağustos 2012), 16.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/98-mezhep-kavram-ve-mezheplerin-dogus-sebepleri
 • Onat, Hasan. “Konuştuğu Zaman Yalan Söyler”. Hürriyet (24 Temmuz 2014), 8.
 • Onat, Hasan. “Müslümanın Hedefi Zekat Verecek Hale Gelmektir”. Akşam (3 Eylül 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Niçin Din Eğitimi?”, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2018 kitabı içerisinde, 129-143.
 • Onat, Hasan. “Özgürlük ve Yaratıcılık”. Hürriyet (10 Temmuz 2013), 8.
 • Onat, Hasan. “Son Soluk”. Hisar Aylık Fikir ve Sanat Dergisi 169 (Ocak 1978), 27.
 • Onat, Hasan. “Sosyal Değişme ve Aile– Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (2 Ekim 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din Alanının Tartışmaya Açılması ve Önemi– Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (Ocak-Şubat 1998), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din Anlayışı”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/100-tuerkiye-de-din-anlay-s
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din ve Laiklik”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/91-tuerkiye-de-din-ve-laiklik
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Zihniyet Sorunu – Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (2 Temmuz 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’nin Gerçekleri ve Din”. Çankırı’ya Hasret (Kasım-Aralık 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’nin İçine Sürüklendiği Gerilim Ortamı ve Din Olgusu– Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Haziran 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Unuttuğumuz Bir Gerçek: Mü’minler Kardeştir”. Akşam (31 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Allah İnsandan İnsan Olmasını İster”. Hürriyet (14 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği). ed. Sönmez Kutlu. 677-701. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 03.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/107-yeni-bir-islam-medeniyeti-icin-maturidi-ve-maturidiligin-oenemi
 • Onat, Hasan. “Çankırı’lı Olmak – Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Mayıs 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 63/2517 (Ekim 2000).
 • Onat, Hasan. Sorularla Mezhepler Tarihi. Ankara: 2016 (Yayınlanmamış nüsha).
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2. Baskı, 2018.
 • Onat, Hasan. “24 Yıllık Sessiz Yolculuktan Akılda Kalanlar”, Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 07.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/64-24-y-ll-k-sessiz-yolculuktan-ak-lda-kalanlar
 • et-Tusî, Nasirüddin. "İmamet Risalesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXII (1992), 89-110.
 • Üçok, Nuran. “Nurten Onat Hanımefendi İle Eşi Hasan Onat Üzerine Söyleşi”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 103-109.
 • Yozgat Lisesi arşivinde 728 numaralı Hasan Onat Dosyası.

ELDİVAN’DAN “İLMİN EFELİĞİNE” BİR ÖMÜR: PROF. DR. HASAN ONAT

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 42 - 94, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.951961

Abstract

Hasan Onat, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde doğdu. İlköğretimini Eldivan Merkez İlkokulu’nda, liseyi yatılı olarak Yozgat Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Lise eğitiminden itibaren çok okuma, araştırma ve sorgulama alışkanlığı edindi; şiir ve öykü yazmaya başladı. İlahiyattaki başarıları, tecessüs ruhluluğu ve ilmî merakı Prof. Dr. E. Ruhi Fığlalı’nın dikkatini çekti ve onu Mezhepler Tarihi alanında doktoraya davet etti. Böylece Mezhepler Tarihi’nde araştırma görevlisi oldu. Doktorasını başarıyla bitirdikten sonra yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Doçentlik ve profesörlük kadrolarında görev yaptı. Yaklaşık kırk yıl fakültesinde alanında dersler verdi. Elliyi aşkın yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yaptı. Maturidi-Yesevi Otağı Derneği tarafından 2 Eylül 2015 Safranbolu’da “İlmin Efesi Ödülü” ile ödüllendirildi. Kavramlar ve metaforlarla düşündü ve düşündürdü. Yıllarca sürdürdüğü radyo ve televizyon yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. İslam Mezhepleri Tarihi’nde kendinden öncekilerin fikir ve usulünü daha ileriye taşıması bakımından yeni bir çığır açtı. Alanında pek çok araştırma ve çeviri gerçekleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programlarının hazırlanmasında; İlahiyat programlarının yenilenmesinde önemli rol oynadı. Hasan Onat, “Kök Bilim Paradigması” adıyla İslam bilimlerinde yeni bir bilim paradigması ile “yeni bir İslam medeniyeti” tezini sistemleştirmek için çalıştı. Hasan Onat, Covid-19 illetine yakalandı ve 26.09.2020 tarihinde hayata veda etti.

References

 • Akdoğan, Bayram. “Prof. Dr. Hasan Onat Hoca’mın Bir Güftesini Bestelememle İlgili Bir Hatıram”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 110-111.
 • Akkoyunlu, İsmail. “İslam Mezhepleri Tarihçisi Prof. Dr. Hasan Onat Hatıratı (1957-2020)”. ATEBE: Dinî Araştırmalar Dergisi 4 (Aralık 2020), 155-165.
 • Akoğlu, Muharrem. “Bir Mütefekkir’in Ardından Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 79-83.
 • Albayrak, Halis. “Bir Fikir ve Bilim Adamı Olarak Hasan Onat Paneli”. Türk Ocağı TV. 20 Kasım 2020, https://www.youtube.com/watch?v=GrZ7qpvu4zE&t=1358s, 19:00-22:40.
 • Aydınlı, Osman. “İnşacı Bir Fikir ve Bilim Adamı Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 87-89.
 • Aydınlı, Osman. “Hasan Onat (1957-)”. Tanzimattan Günümüze Dinî ve Tasavvufî Düşünce Temsilcileri. ed. Süleyman Hayri Bolay. 6/4234-4246. Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Hocamız İle Prof. Dr. Hasan Onat Üzerine Söyleşi”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 97-102.
 • Donner, Fred M.. Muhammad and the Believers at the Origins of Islam. Cambridge Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
 • Fığlalı, E. Ruhi. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 1. Baskı, 2008.
 • Hakyemez, Cemil. “Prof. Dr. Hasan Onat Hoca İle Öğrencilik Yıllarından Bir Kesit”. Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi (Aralık 2020), 93-95.
 • Kalaycı, Mehmet. “Prof. Dr. Hasan Onat (1957-2020) Hocamızın Ardından…”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61:2(2020), 517-528.
 • Kamuoyuna Duyuru. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 114-115.
 • Kırca, Celal. “Bir Gönül Dostu ve Bilim İnsanı: Prof. Dr. Hasan Onat”. Türkiye Yeni Ufuk Dergisi (Aralık 2020), 83-86.
 • Onat, Hasan(ed.). İslam Düşünce Ekolleri Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları (Ankuzem), 1. Baskı, 2006.
 • Onat, Hasan vd. (ed.), İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 1. Baskı, 2012.
 • Onat, Hasan. İslam’a Yeni Yaklaşımlar. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 1999.
 • Maraş, İbrahim. “Hasan Onat’ın Tarikat ve Cemaatlere Yönelik Eleştirileri”, Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 74-77.
 • Mektuplar (Hasan Onat’a Gönderilen Mektuplar): Hasan Onat Arşivi.
 • Nevbahtî ve Kummî. Şii Fırkalar, Çev. Hasan Onat ve dğr., Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004.
 • Onat, Hasan. Emeviler Devri Şii Hareketleri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1. Baskı, 1993.
 • Onat, Hasan. Yirminci Asırda Şiilik ve İran Devrimi. Ankara: Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı, 1. Baskı, 1996.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu, 1. Baskı, 2003.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve İslam Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2. Baskı, 2020.
 • Onat, Hasan. “İslam’da Asıl Olan Hayat ve Barıştır”, Hürriyet (21 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”. Oş İlahiyat Fakültesi Dergisi (2005), 7-23.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”, Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 03.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/107-yeni-bir-islam-medeniyeti-icin-maturidi-ve-maturidiligin-oenemi
 • Onat, Hasan. “`Değişim` Rüzgarları ve Yeniden Yapılanma”. Çankırı’ya Hasret (Temmuz 1998), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Adalet Olmadan İnsanlık Olmaz”. Akşam (23 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Adalet: Varoluşun Kurucu İlkesi”. Hürriyet (19 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “Pankuş”. Veryansın TV. Yayın Tarihi 27 Eylül 2020. https://www.youtube.com/watch?v=o7NqeIsjVao&t=27s
 • Onat, Hasan. “Alevilik-Bektaşilik (Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyanet)”. Alevilik Bektaşilik Türk Yurdu Yazıları. ed. Erdal Aksoy. 73-96. Türk Yurdu Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak.7-24. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları (Ankuzem), Ankara 2006.
 • Onat, Hasan. “Bir Üniversiteli Gencin Hatıra Defterinden Seçmeler”. Hasan Onat’ın Özel Arşivi, Ankara: 2021, 1-7.
 • Onat, Hasan. “Çağdaş Eğitim ve Türkiye’nin Bazı Gerçekleri-Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Eylül 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Değişim Sürecinde Alevilik”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/99-degisim-suerecinde-alevilik
 • Onat, Hasan. “Demokrasi Kültürü ve Rejim Tartışmaları Üzerine-Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Ağustos 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Bilgi Kirliliği Üzerine”. Akşam (21 Ağustos 2010), 14.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Doğru Bilgi Sahibi Olmanın Gerekliliği ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri”. Eğitime Bakış 1/4 (Ekim, Kasım, Aralık 2005).
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Eleştirel Yaklaşımın Önemi”. Akşam (31 Ağustos 2009), 16.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Yeniden Yapılanma Üzerine”. Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. ed. Mualla Selçuk. 97-107. Ankara: MEB Yayınları, 2000.
 • Onat, Hasan. “Din Eğitiminde İnsan Hakları ve Demokrasi”, Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. ed. Refik Turan. 249-274. Ankara: Pegem Kitabevi, 2019.
 • Onat, Hasan. “Din İnsanı Özgürleştirir”. Akşam (26 Ağustos 2009), 19.
 • Onat, Hasan. “Din İnsan İçin Vardır”. Akşam (15 Ağustos 2010), 18.
 • Onat, Hasan. “Din İstismarını Önlemenin Yolu Din Alanında Doğru Bilgiden Geçer”. Akşam (13 Eylül 2009), 19.
 • Onat, Hasan. “Din Kimsenin Tekelinde Değildir”. Akşam (16 Ağustos 2011), 15.
 • Onat, Hasan. “Din ve Siyaset Dilinin Korkudan Arındırılması Gerekir/Korku Yoğunluğu Sizi Korkutmuyor mu?”. Akşam (1 Eylül 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Dini Meseleleri Niçin Doğru Dürüst Tartışamıyoruz?”. Akşam (24 Ağustos 2011), 17.
 • Onat, Hasan. “Aklı Etkin Kullanmak/Düşünmek İbadettir”, Hürriyet (12 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “Dinî Yayınlarda Bilimsellik Sorunu (Çağdaş ve İslâmî Bilimler Açısından)”, Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi (31 Ekim- 02 Kasım 2003). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004, 161-168.
 • Onat, Hasan. “Doğru/güzel Söz Sürekli Meyve Veren Ağaca Benzer”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/76-dogru-guezel-soez-suerekli-meyve-veren-agaca-benzer
 • Onat, Hasan. “Eğitim ve Özgürlük Üzerine”. Diyanet Aylık Dergi 153 (Eylül 2003), 14-18.
 • Onat, Hasan. “Hayatın Anlamı İnsanın Yaratıcı Yetilerinde Gizlidir/Başarmak Hayatın Anlamını Yakalamaktır”. Akşam (27 Ağustos 2011), 18.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi. Kur an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi. ed. M. Mahfuz Söylemez. 13-68. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. “İlahiyat Fakültesinde Program Tartışmaları Üzerine”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği, ed. Mahmut Ay vd. 309-318. Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. “İnsan Biricik ve Özgün Bir Varlıktır”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 02.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/75-insan-biricik-ve-oezguen-bir-varl-kt-r
 • Onat, Hasan. “İnsan Onurunu Adalet Yüceltir”. Hürriyet (20 Temmuz 2013), 6.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydası”. Akşam (27 Temmuz 2012), 16.
 • Onat, Hasan. “İslam: İnsan Olma Projesi”. Hürriyet (7 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “İslâm’ı Anlamada Yöntem Sorunları”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları. ed. Murat Akın vd.45-69. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları/İSAV Yayınları, 2018, 45-69.
 • Onat, Hasan. “İslam’ı Yeniden Düşünmek”, Akşam (11 Eylül 2009), 17.
 • Onat, Hasan. “Kadının Olmadığı Yerde Uygarlık Olmaz”. Akşam (27 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir”. Akşam (12 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Medeniyet Yüksek İnsani Değerlerle İnşa Edilebilir”. Akşam (15 Ağustos 2012), 16.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/98-mezhep-kavram-ve-mezheplerin-dogus-sebepleri
 • Onat, Hasan. “Konuştuğu Zaman Yalan Söyler”. Hürriyet (24 Temmuz 2014), 8.
 • Onat, Hasan. “Müslümanın Hedefi Zekat Verecek Hale Gelmektir”. Akşam (3 Eylül 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Niçin Din Eğitimi?”, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2018 kitabı içerisinde, 129-143.
 • Onat, Hasan. “Özgürlük ve Yaratıcılık”. Hürriyet (10 Temmuz 2013), 8.
 • Onat, Hasan. “Son Soluk”. Hisar Aylık Fikir ve Sanat Dergisi 169 (Ocak 1978), 27.
 • Onat, Hasan. “Sosyal Değişme ve Aile– Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (2 Ekim 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din Alanının Tartışmaya Açılması ve Önemi– Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (Ocak-Şubat 1998), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din Anlayışı”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/100-tuerkiye-de-din-anlay-s
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Din ve Laiklik”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 01.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/91-tuerkiye-de-din-ve-laiklik
 • Onat, Hasan. “Türkiye’de Zihniyet Sorunu – Baş Yazı-”, Çankırı’ya Hasret (2 Temmuz 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’nin Gerçekleri ve Din”. Çankırı’ya Hasret (Kasım-Aralık 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Türkiye’nin İçine Sürüklendiği Gerilim Ortamı ve Din Olgusu– Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Haziran 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. “Unuttuğumuz Bir Gerçek: Mü’minler Kardeştir”. Akşam (31 Ağustos 2010), 17.
 • Onat, Hasan. “Allah İnsandan İnsan Olmasını İster”. Hürriyet (14 Temmuz 2014), 6.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”. Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği). ed. Sönmez Kutlu. 677-701. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir İslam Medeniyetinin İnşası İçin Maturidi ve Maturidiliğin Önemi”. Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 03.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/107-yeni-bir-islam-medeniyeti-icin-maturidi-ve-maturidiligin-oenemi
 • Onat, Hasan. “Çankırı’lı Olmak – Baş Yazı-”. Çankırı’ya Hasret (2 Mayıs 1997), 1 ve 9.
 • Onat, Hasan. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 63/2517 (Ekim 2000).
 • Onat, Hasan. Sorularla Mezhepler Tarihi. Ankara: 2016 (Yayınlanmamış nüsha).
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, İstanbul: Endülüs Yayınevi, 2. Baskı, 2018.
 • Onat, Hasan. “24 Yıllık Sessiz Yolculuktan Akılda Kalanlar”, Prof. Dr. Hasan Onat. Erişim 07.06.2021. http://www.hasanonat.net/index.php/64-24-y-ll-k-sessiz-yolculuktan-ak-lda-kalanlar
 • et-Tusî, Nasirüddin. "İmamet Risalesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXII (1992), 89-110.
 • Üçok, Nuran. “Nurten Onat Hanımefendi İle Eşi Hasan Onat Üzerine Söyleşi”. Türk Yurdu 399 (Kasım 2020), 103-109.
 • Yozgat Lisesi arşivinde 728 numaralı Hasan Onat Dosyası.
There are 88 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Sönmez Kutlu 0000-0002-2257-5329

Publication Date June 30, 2021
Submission Date June 13, 2021
Acceptance Date June 20, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD Kutlu, Sönmez. “ELDİVAN’DAN ‘İLMİN EFELİĞİNE’ BİR ÖMÜR: PROF. DR. HASAN ONAT”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 42-94. https://doi.org/10.18403/emakalat.951961.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________