Research Article
BibTex RIS Cite

Hasan Onat’s Model in Creating a Reading Culture

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 525 - 556, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.934031

Abstract

Following an effective reading method and acquiring a reading habit are among the cultural elements that modern human needs most in the world that is shrinking and integrating by globalizing. There is a big question mark in the minds of what should be read and how from the world literature, which includes numerous books of different genres. The reading culture that Prof. Dr. Hasan Onat, one of the important scientists and thinkers of our age, has systematically established with his own research and experience will set an example for those who are in search of a method and a habit in this regard. Being a literal bookworm and fitting countless books into his life, Onat, as a model, shows the way in which a person can read what, in what order and in the most efficient way. He left behind a unique culture of reading in order to be able to understand all kinds of social events and phenomena in which the human being is at the center, including religion and religious understandings, into the most robust analysis and determinations. This reading culture, which he personally exemplified with his life, offers a matchless quality for those who work in the field of Social/Human/Spiritual Sciences, especially History of Sects and Theology that are his professional fields, and their enthusiasts.

References

 • Güneş, Firdevs. “Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5/1 (2016), 1-18.
 • İnce Samur, Özgül. Bireye Okuma Kültürü Edindirme İzlencesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
 • İnce Samur, Özgül. “Türkiye’deki ve Dünya’daki Çalışmaların Tanıklığında ‘Okuma Kültürü’”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 11/22 (2014), 157-188.
 • Karadeniz, Şenol - Yılmaz, Bülent. “Ankara’daki Halk Kütüphanecilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Kütüphaneciliği 31/2 (2017), 223-244.
 • Körkuyu, Serhat Adem. Okuma Kültürü Edindirme Sürecini Etkileyen Temel Değişkenlerin İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Onat, Hasan. “Dersler ve Sohbetler” (Elif Büşra Hahnert - Merve Turpcu - Tolga Kaan Değirmenci, Yazılı Notlar, 2018-2020).
 • Onat, Hasan. [Tweet’ler]. Erişim: Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat.
 • Ungan, Suat. “Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2008), 218-228.

OKUMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA HASAN ONAT MODELİ

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 525 - 556, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.934031

Abstract

Etkili bir okuma yöntemi izlemek ve okuma alışkanlığı edinmek, globalleşerek küçülen ve bütünleşen dünyada modern insanın en çok ihtiyaç duyduğu kültür öğelerindendir. Farklı türlerde sayısız kitabı bünyesinde barındıran dünya literatüründen nelerin, nasıl okunması gerektiğine dair zihinlerde büyük bir soru işareti vardır. Çağımızın önemli bilim ve düşünce insanlarından olan Prof. Dr. Hasan Onat’ın kendi araştırma ve tecrübesiyle sistematiğini kurduğu okuma kültürü, bu konuda bir yöntem ve alışkanlık edinebilmek adına arayış içerisinde olanlar için bir örneklik teşkil edecektir. Tam anlamıyla bir kitap kurdu olan ve hayatına sayısız kitabı sığdıran Onat, bir model olarak, bir bireyin neleri, hangi sırayla ve nasıl en verimli şekilde okuyabileceğinin yolunu göstermektedir. O, din ve din anlayışları dâhil olmak üzere merkezinde insanın olduğu her türlü sosyal olay ve olgunun en sağlam analiz ve tespitlerle anlaşılabilmesi için eşsiz bir okuma kültürünü miras bırakmıştır. Yaşantısıyla bizzat örneklediği bu okuma kültürü, özellikle kendisinin de uzmanlık alanı olan Mezhepler Tarihi ve İlahiyat başta olmak üzere Sosyal/Beşeri/Manevi Bilimler sahasında çalışma yapanlar ve meraklıları için benzersiz bir nitelik arz etmektedir.

References

 • Güneş, Firdevs. “Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5/1 (2016), 1-18.
 • İnce Samur, Özgül. Bireye Okuma Kültürü Edindirme İzlencesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
 • İnce Samur, Özgül. “Türkiye’deki ve Dünya’daki Çalışmaların Tanıklığında ‘Okuma Kültürü’”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 11/22 (2014), 157-188.
 • Karadeniz, Şenol - Yılmaz, Bülent. “Ankara’daki Halk Kütüphanecilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Kütüphaneciliği 31/2 (2017), 223-244.
 • Körkuyu, Serhat Adem. Okuma Kültürü Edindirme Sürecini Etkileyen Temel Değişkenlerin İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Onat, Hasan. “Dersler ve Sohbetler” (Elif Büşra Hahnert - Merve Turpcu - Tolga Kaan Değirmenci, Yazılı Notlar, 2018-2020).
 • Onat, Hasan. [Tweet’ler]. Erişim: Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat.
 • Ungan, Suat. “Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2008), 218-228.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Tolga Kaan Değirmenci 0000-0002-2888-195X

Publication Date June 30, 2021
Submission Date May 6, 2021
Acceptance Date June 21, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD Değirmenci, Tolga Kaan. “OKUMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA HASAN ONAT MODELİ”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 525-556. https://doi.org/10.18403/emakalat.934031.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________