Research Article
BibTex RIS Cite

Metaphors Inspired By Nature in Hasan Onat’s World of Thought

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 208 - 229, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.932083

Abstract

Prof. Dr. Hasan Onat used a number of metaphors inspired by nature in his expressions in understand to phenomena of religion, science and sect and the manifestations related to them and to make them understandable to his interlocutors. He introduced the “river metaphor” to clarify the perception of the process in the minds of Muslims; the “bee-honey metaphor” to explain the relationship between knowledge and science; and the “acorn metaphor” to make the process of forming sects meaningful. Hasan Onat, who calls on humanity to listen to the bottom sounds of nature, has created these metaphors as a result of his discoveries about nature, and he give us important clues about his process of making sense of life. The study focuses on three important metaphors that Hasan Onat has systematically made, inspired by nature, from the metaphors found in the world of thought. In this context, the scientific heritage of Onat, including oral narratives, and the data in his academic work, will be evaluated in a holistic manner.

References

 • AçıkBeyin. “Yeni Bir Bilim Paradigması Mümkün mü?-Hasan Onat&Sinan Canan, Youtube. Yayın Tarihi: 30 Nisan 2020. https://www.youtube.com/watch?v=ys_CvbY8X88.
 • Akdeniz İlahiyat Akademisi. “Prof. Dr. Hasan Onat-Din Alanında Güvenilir Bilgi ve Mâturîdî Düşünce”. Youtube. Yayın Tarihi: 28 Kasım 2017. https://www.youtube.com/watch?v=s9ZfTzfUSCk.
 • CNN Türk. “İslam’a Göre Tecdid Ne Demektir?-Gündem Özel 12.03.18 Pazar”. Youtube. Yayın Tarihi: 16 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ErUPZMSU8LE.
 • İLSAM İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi. “Prof. Dr. Hasan Onat & Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak & 21.04.17 & Bursa”. Youtube. Yayın Tarihi: 24 Nisan 2017. https://www.youtube.com/watch?v=xSkp3BFk6N8&t=933s.
 • Onat, Hasan. “ Ihlamur çiçeğinde......değildir.”. Twitter. 29 Haziran 2019, 12.00. Erişim: 10 Mart 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1144893272952844290.
 • Onat, Hasan. “Ağustos ortasında hakiki...gerek”. Twitter. 15 Ağustos 2020, 10:29. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1294536566338203648.
 • Onat, Hasan. “Bahar muştusu.....ruhlar için”. Twitter. 15 Mart 2020, 08:59. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1239083795896242176.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak. 1-26. Ankara: Ankuzem Yayınları, 2005.
 • Onat, Hasan. “Boşuna sevmedim......duyabilir.”, Twitter. 2 Haziran 2019, 19:47. Erişim: 25 Nisan. https://twitter.com/Hasanonat/status/1135226425206816768.
 • Onat, Hasan. “Çorak toprağa......olur.” Twitter. 15 Eylül 2019, 12:25. Erişim: 20 Nisan 2021. https://twitter.com/hasanonat/status/1040894455409266689?s=21.
 • Onat, Hasan. “Doğanın Dip Seslerine Hiç Kulak Verdiniz mi?”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 1 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/features/module-positions/38-dogan-n-dip-seslerine-hic-kulak- verdiniz-mi.
 • Onat, Hasan. “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Anlayışı ve Mezheplere Bakışı”. Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu 4-6 Eylül 1991. 140-151. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
 • Onat, Hasan. “Güneş görmeyen yerdeki.....kolaylaştırır.”. Twitter. 3 Şubat 2019, 15:45. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1092056503459164160.
 • Onat, Hasan. “Güneşin Doğuşu Batışından Daha Görkemli Olur”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 15 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/h/index.php/65-guenesin-dogusu-bat-s-ndan-daha-goerkemli-olur.
 • Onat, Hasan. “İnsanın hikayesini...bilmek...”. Twitter. 29 Ekim 2019, 13:22. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1189140559174258689.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi”. Çukurova İlahiyat Fakültesinde Sunulan Konferans. Adana, 26 Şubat 2014.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi”, Kur’ân ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, ed. M. Mahfuz Söylemez . 13-69. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şi’î-Selefî Kutuplaşması”. Tarihte ve Günümüzde Selefilik (Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 8-10 Kasım 2013). 525-551. İstanbul: 2014.
 • Onat, Hasan. “İslâm’ı Anlamada Yöntem Sorunları”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları. ed. Murat Akın, Hasan Cansız. 45-69. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları/ISAV: 2018.
 • Onat, Hasan. “Küreselleşme Sürecinde İslâm’ın Geleceği ve İlâhiyatçıların Rolü”, haz. İsmail Akkoyunlu, Songül Ünal. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/1 (2009), ss. 2-15.
 • Onat, Hasan. “Ruhumuzun ne kadar.......ihtiyacı var”. Twitter. 13 Nisan 2019, 13:41. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1117014902558941187.
 • Onat, Hasan. İslâm Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Kökler ve Değerler Yayıncılık, 2009.
 • Onat, Hasan.“Prof. Dr. Hasan Onat ile Mülakat-I: Güneşin Doğuşu Batışından Daha Görkemli Olur”. 28.09.20. Erişim: 20 Nisan 2021. https://www.tamgaturk.com/haber/prof-dr-hasan-onat-ile-mulakat-i-gunesin- dogusu-her-zaman-batisindan-daha-gorkemli-olur-18270.html.
 • Musa Kazım. “Tarihte ve Günümüzde Selefilik- Prof. Dr. Hasan Onat”, Youtube. Yayın Tarihi: 13 Kasım 2013.
 • Sivas Kur’ân Okulu. “Prof. Dr. Hasan Onat”. Youtube. Yayın Tarihi: 7 Ekim 2017. https://www.youtube.com/watch?v=P7TJlFUNnXw.
 • Şık, İsmail .“Dini Düşüncede Yenilik Anlayışları Paneli Doç.Dr. İsmail Şık”. Youtube. Yayın Tarihi: 1 Haziran 2018. https://www.youtube.com/watch?v=S5Fwsi7V01s.

PROF. DR. HASAN ONAT’IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA DOĞADAN ESİNLENDİĞİ METAFORLAR

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 208 - 229, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.932083

Abstract

Prof. Dr. Hasan Onat, din, bilim ve mezhep olgusunu, onlarla ilgili tezahürleri anlamak ve muhatapları için anlaşılır hale getirmek için anlatımlarında tabiattan esinlendiği birtakım metaforlar kullanmıştır. Müslümanların zihnindeki süreç algısını “nehir metaforu”; malumat-bilim ilişkisini “arı-bal metaforu”; mezheplerin oluşum sürecini ise “palamut metaforu” üzerinden açıklamıştır. İnsanlığı, doğanın dip seslerine kulak vermeye çağıran Onat’ın tabiatı keşifleri neticesinde oluşturduğu bu metaforlar, onun hayatı anlamlandırma süreci ile ilgili bizlere önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmada Hasan Onat’ın düşünce ve zihin dünyasında yer bulan üç önemli metafor üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede Onat’ın sözlü anlatımlarını içeren ilmî mirası ile akademik çalışmalarındaki veriler bütüncül bir şekilde değerlendirilmeye gayret edilmiştir.

References

 • AçıkBeyin. “Yeni Bir Bilim Paradigması Mümkün mü?-Hasan Onat&Sinan Canan, Youtube. Yayın Tarihi: 30 Nisan 2020. https://www.youtube.com/watch?v=ys_CvbY8X88.
 • Akdeniz İlahiyat Akademisi. “Prof. Dr. Hasan Onat-Din Alanında Güvenilir Bilgi ve Mâturîdî Düşünce”. Youtube. Yayın Tarihi: 28 Kasım 2017. https://www.youtube.com/watch?v=s9ZfTzfUSCk.
 • CNN Türk. “İslam’a Göre Tecdid Ne Demektir?-Gündem Özel 12.03.18 Pazar”. Youtube. Yayın Tarihi: 16 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ErUPZMSU8LE.
 • İLSAM İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi. “Prof. Dr. Hasan Onat & Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak & 21.04.17 & Bursa”. Youtube. Yayın Tarihi: 24 Nisan 2017. https://www.youtube.com/watch?v=xSkp3BFk6N8&t=933s.
 • Onat, Hasan. “ Ihlamur çiçeğinde......değildir.”. Twitter. 29 Haziran 2019, 12.00. Erişim: 10 Mart 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1144893272952844290.
 • Onat, Hasan. “Ağustos ortasında hakiki...gerek”. Twitter. 15 Ağustos 2020, 10:29. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1294536566338203648.
 • Onat, Hasan. “Bahar muştusu.....ruhlar için”. Twitter. 15 Mart 2020, 08:59. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1239083795896242176.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak. 1-26. Ankara: Ankuzem Yayınları, 2005.
 • Onat, Hasan. “Boşuna sevmedim......duyabilir.”, Twitter. 2 Haziran 2019, 19:47. Erişim: 25 Nisan. https://twitter.com/Hasanonat/status/1135226425206816768.
 • Onat, Hasan. “Çorak toprağa......olur.” Twitter. 15 Eylül 2019, 12:25. Erişim: 20 Nisan 2021. https://twitter.com/hasanonat/status/1040894455409266689?s=21.
 • Onat, Hasan. “Doğanın Dip Seslerine Hiç Kulak Verdiniz mi?”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 1 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/features/module-positions/38-dogan-n-dip-seslerine-hic-kulak- verdiniz-mi.
 • Onat, Hasan. “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Anlayışı ve Mezheplere Bakışı”. Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu 4-6 Eylül 1991. 140-151. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
 • Onat, Hasan. “Güneş görmeyen yerdeki.....kolaylaştırır.”. Twitter. 3 Şubat 2019, 15:45. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1092056503459164160.
 • Onat, Hasan. “Güneşin Doğuşu Batışından Daha Görkemli Olur”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 15 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/h/index.php/65-guenesin-dogusu-bat-s-ndan-daha-goerkemli-olur.
 • Onat, Hasan. “İnsanın hikayesini...bilmek...”. Twitter. 29 Ekim 2019, 13:22. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1189140559174258689.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi”. Çukurova İlahiyat Fakültesinde Sunulan Konferans. Adana, 26 Şubat 2014.
 • Onat, Hasan. “İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi”, Kur’ân ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, ed. M. Mahfuz Söylemez . 13-69. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şi’î-Selefî Kutuplaşması”. Tarihte ve Günümüzde Selefilik (Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 8-10 Kasım 2013). 525-551. İstanbul: 2014.
 • Onat, Hasan. “İslâm’ı Anlamada Yöntem Sorunları”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları. ed. Murat Akın, Hasan Cansız. 45-69. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları/ISAV: 2018.
 • Onat, Hasan. “Küreselleşme Sürecinde İslâm’ın Geleceği ve İlâhiyatçıların Rolü”, haz. İsmail Akkoyunlu, Songül Ünal. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/1 (2009), ss. 2-15.
 • Onat, Hasan. “Ruhumuzun ne kadar.......ihtiyacı var”. Twitter. 13 Nisan 2019, 13:41. Erişim: 1 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1117014902558941187.
 • Onat, Hasan. İslâm Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Kökler ve Değerler Yayıncılık, 2009.
 • Onat, Hasan.“Prof. Dr. Hasan Onat ile Mülakat-I: Güneşin Doğuşu Batışından Daha Görkemli Olur”. 28.09.20. Erişim: 20 Nisan 2021. https://www.tamgaturk.com/haber/prof-dr-hasan-onat-ile-mulakat-i-gunesin- dogusu-her-zaman-batisindan-daha-gorkemli-olur-18270.html.
 • Musa Kazım. “Tarihte ve Günümüzde Selefilik- Prof. Dr. Hasan Onat”, Youtube. Yayın Tarihi: 13 Kasım 2013.
 • Sivas Kur’ân Okulu. “Prof. Dr. Hasan Onat”. Youtube. Yayın Tarihi: 7 Ekim 2017. https://www.youtube.com/watch?v=P7TJlFUNnXw.
 • Şık, İsmail .“Dini Düşüncede Yenilik Anlayışları Paneli Doç.Dr. İsmail Şık”. Youtube. Yayın Tarihi: 1 Haziran 2018. https://www.youtube.com/watch?v=S5Fwsi7V01s.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Fatmanur Alibekiroğlu 0000-0001-9629-5736

Publication Date June 30, 2021
Submission Date May 3, 2021
Acceptance Date June 21, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD Alibekiroğlu, Fatmanur. “PROF. DR. HASAN ONAT’IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA DOĞADAN ESİNLENDİĞİ METAFORLAR”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 208-229. https://doi.org/10.18403/emakalat.932083.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________