Research Article
BibTex RIS Cite

Mahfuzat: Tunus ve Tunus İbadileri Üzerine Notlar

Year 2014, Volume: 7 Issue: 2, 149 - 173, 19.06.2015
https://doi.org/10.18403/emakalat.84311

Abstract

Günümüzde Kuzey Afrika İbadîlerinin üç bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Bunlardan nüfus olarak en kalabalığı Cezayir'de bulunmakta olup ülke nüfusunun yaklaşık %5'ini teşkil etmektedir. İkinci önemli küme ise Libya'da bulunmaktadır. Üçüncü küme bu yazının konusu olan Tunus'un Cirbe adasında yaşamaktadır. Buraya İstanbul Üniversitesi adına yürüttüğümüz “İbadîlerin Tarih ve Kuran Algıları” başlıklı proje kapsamında Nisan 2015 tarihinde bir seyahat düzenledik. Elinizdeki yazı bu bağlamda kaleme alınmıştır.

Year 2014, Volume: 7 Issue: 2, 149 - 173, 19.06.2015
https://doi.org/10.18403/emakalat.84311

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Notes
Authors

Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ

Publication Date June 19, 2015
Submission Date June 19, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 7 Issue: 2

Cite

ISNAD SÖYLEMEZ, Mehmet Mahfuz. “Mahfuzat: Tunus Ve Tunus İbadileri Üzerine Notlar”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 7/2 (June 2015), 149-173. https://doi.org/10.18403/emakalat.84311.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________