Research Article
BibTex RIS Cite

Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification

Year 2014, Volume: 7 Issue: 2, 103 - 116, 19.06.2015
https://doi.org/10.18403/emakalat.21106

Abstract

Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification There is an emerging debate about how best to classify Muslims today and contemporary trends in Islam. This article is aimed to contribute to this debate

Çağdaş İslam Akımları: Sınıflandırma Üzerine Bir Ön Deneme

Year 2014, Volume: 7 Issue: 2, 103 - 116, 19.06.2015
https://doi.org/10.18403/emakalat.21106

Abstract

Elli yılı aşkın bir süredir ve özellikle son yirmi yıldır Müslümanları ve İslam'ı tanımlamak ve tartışmak için geniş bir kavram dizisi kullanılmaktadır. Günümüz Müslümanlarını ve İslam'daki çağdaş akımların en iyi nasıl sınıflandırılabileceğine dair ortaya çıkan bir tartışma mevcuttur. Bu makale, bu tartışmaya katkı sağlaması amacıyla sunulmaktadır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Translations
Authors

Kamile ÜNLÜSOY

Abdullah SAEED

Publication Date June 19, 2015
Submission Date December 21, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 7 Issue: 2

Cite

ISNAD ÜNLÜSOY, Kamile - SAEED, Abdullah. “Çağdaş İslam Akımları: Sınıflandırma Üzerine Bir Ön Deneme”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 7/2 (June 2015), 103-116. https://doi.org/10.18403/emakalat.21106.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________