Meeting Abstract
BibTex RIS Cite

Fotoğraf Seçkisi

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI, 525 - 531, 31.12.2013

Abstract

ORTADOĞU'NUN GELECEĞİ AÇISINDAN
ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU
(27-28 Eylül 2013, Çorum)
Fotoğraf Seçkisi

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI, 525 - 531, 31.12.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Suplement
Authors

Ahmet İshak DEMİR

Publication Date December 31, 2013
Submission Date March 27, 2014
Published in Issue Year 2013Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI

Cite

ISNAD DEMİR, Ahmet İshak. “Fotoğraf Seçkisi”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6/2 (December 2013), 525-531.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________