Research Article
BibTex RIS Cite

Geographical Distribution and Estimated Population of the Islamic Originated Denominations in the Middle East

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI, 321 - 354, 31.12.2013

Abstract

One of the most important factor which should be considered to ensure peace in the Middle East, the world's most troub-led region, is religious and sectarian for-mations. Through this paper aiming at determining the geographical distributions and estimated populations of these gro-ups, it is found out that there are serious discrepancies among data and information given in different sources.

References

  • Abisaab, Rula Jurdi, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire, New York, 2004.
  • Abisaab, Rula, “Jabal ‘Âmel”, Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarsha- ter, xvi.
  • Abrahamian, Jackie, “The Yezidi Movement in Armania”, <http://www.groong.com/orig/ja-19980702.html> (20.07.2013).

İslam Kaynaklı Mezheplerin Ortadoğu'daki Coğrafi Dağılımı ve Tahmini Nüfusları

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI, 321 - 354, 31.12.2013

Abstract

Dünyanın en sorunlu bölgesi olan Ortadoğu'da barışın sağlanmasında dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan birisi dinî ve mezhebî oluşumlardır. Bunların coğrafi dağılımlarını ve nüfuslarının tespitini amaçlayan bu çalışma neticesinde, çeşitli kaynaklardaki nüfus verile-rinde ciddi tutarsızlıklar olduğu tespit edilmiştir.

References

  • Abisaab, Rula Jurdi, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire, New York, 2004.
  • Abisaab, Rula, “Jabal ‘Âmel”, Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarsha- ter, xvi.
  • Abrahamian, Jackie, “The Yezidi Movement in Armania”, <http://www.groong.com/orig/ja-19980702.html> (20.07.2013).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali BÜYÜKKARA

Publication Date December 31, 2013
Submission Date March 27, 2014
Published in Issue Year 2013Volume: 6 Issue: 2 - Şİİ-SÜNNİ İLİŞKİLERİ ÖZEL SAYISI

Cite

ISNAD BÜYÜKKARA, Mehmet Ali. “İslam Kaynaklı Mezheplerin Ortadoğu’daki Coğrafi Dağılımı Ve Tahmini Nüfusları”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6/2 (December 2013), 321-354.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________