Research Article
BibTex RIS Cite

The Earliest Known Work on Islamic Sects in The Persian Language: Bayan al Adyan

Year 2013, Volume: 6 Issue: 1, 45 - 91, 02.03.2013

Abstract

Although the main language used in the fourteen centuries-old Islamic culture and civilization is Arabic, ancient languages such as Persian and Turkish are also used in the written forms of this culture. This article is an example of this, including the earliest known- work in Persian about maqalat tradition that was written in the 11th century by Abu al Maali. His work's name is Bayan al Adyan and we analyzed all chapter of this book and have attached the translated form of third and fourth chapter.  

Farsça Yazılmış İlk Makalat Eseri: Beyanu'l-edyan der şerh-i edyan v Mezahib-i cahili ve İslami

Year 2013, Volume: 6 Issue: 1, 45 - 91, 02.03.2013

Abstract

 On dört asırlık İslam kültür ve medeniyeti içerisinde kullanılan başlıca dil Arapça olsa da Farsça ve Türkçe gibi kadim dillerin de bu kültürün yazılı formlarında öteden beri kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede bunun bir örneği olmak üzere şimdiye kadar bilinen en erken Farsça makâlât eseri olan Ebu'l-Meâlî'nin 5/11.yüzyılda yazmış olduğu Beyânu'l-Edyân adlı eserinin içerik analizi yapılmış, İslam Mezhepleri Tarihini ilgilendiren üçüncü ve dördüncü bölümlerin çevirisi ekte sunulmuştur.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Doğan KAPLAN

Publication Date March 2, 2013
Submission Date March 2, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 6 Issue: 1

Cite

ISNAD KAPLAN, Doğan. “Farsça Yazılmış İlk Makalat Eseri: Beyanu’l-Edyan Der şerh-I Edyan V Mezahib-I Cahili Ve İslami”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 6/1 (June 2013), 45-91.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________