Research Article
BibTex RIS Cite

Ebû Mutî' Mekhul b. Fadl en-Nesefî ve İlmi Kişiliği

Year 2012, Volume: 5 Issue: 2, 31 - 59, 29.09.2012

Abstract

Hanefi fakihlerinden Ebü Mutî‘ Mekhül b. Fadl en-Nesefî (ö.318930) Hanefi fırak geleneğinin ilk temsilcilerindendir. Aynı zamanda bu gelenekte yazılan ve bize kadar da ulaşabilen “Kitâbu'r-Radd ‘alâ Ehli'l-Bida‘ ve'l-Ehvâ ed-Dâlle” adlı eserin sahibidir. Bu sebeple hem kendisi hem de kitabı mezhepler tarihiyle ilgile-nenlerinin ilgisine nail olmuş ve eseri 1980 yılında Marie Bernand tarafından tahkik edilerek yayınlanmıştır. Bu makale sadece Ebü Mutî‘ Mekhül b. Fadl en-Nesefî'nin ilmi kişiliğini konu edinecek, kitabı ve kitabın Marie Bernand tahkikini otantik nüshasıyla karşılaştırarak incelemek, tahkik ve baskısında yapılmış olan hataları değerlendirmek de bir başka makalenin konusu olacaktır.

Abû Mutî' Makhûl ibn Fadl al Nasafî and His Intellectual Personality

Year 2012, Volume: 5 Issue: 2, 31 - 59, 29.09.2012

Abstract

Abû Mutî' Makhûl ibn Fadl al Nasafî (d.318/ 930) is one of the first representative of Hanafi Firaq tradition and his book “Kitâb al-Radd alá ahl al-bida wa-al-ahwâ al-dalla” is the first book which has reached us. This book has been published in 1980 at the magazine “Annales Islamologiqes” in Egypt by Marie Bernand. The writer has relied on the Oxford University Bodleian Library's copy (no 271) in this work. However, when the article has been examined comparing with the mentioned original copy there are several mistakes has been identified in each page.The aim of this article is to explain Abû Mutî's life and his intellectual personality. Comparision of Marie Bernand's work with the original copy will be subject of another article.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Seyyit Bahçıvan

Publication Date September 29, 2012
Submission Date September 29, 2012
Published in Issue Year 2012Volume: 5 Issue: 2

Cite

ISNAD Bahçıvan, Seyyit. “Ebû Mutî’ Mekhul B. Fadl En-Nesefî Ve İlmi Kişiliği”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5/2 (December 2012), 31-59.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________