Translation
BibTex RIS Cite

İbn Sa'd Tabakatı'ndan Üveys el-Karanî

Year 2012, Volume: 5 Issue: 1, 113 - 118, 22.05.2012

Abstract

Üveys el-Karanî veya dilimize geçmiş şekliyle Veysel Karanî, özellikle tasavvuf çevrelerinde çokça bahsedilen ve kendisine belli makamlar izafe edilen bir şahsiyettir. Konumunun daha iyi anlaşılması için tarihi kimliğinin bilinmesinin de yararlı olacağı düşüncesiyle İbn Sa‘d'ın Tabakatında anlatılan tarihî kişiliğinin tercümesini sunuyoruz.

Year 2012, Volume: 5 Issue: 1, 113 - 118, 22.05.2012

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Translations
Authors

İbn Sa'd

Mustafa Ekinci

Publication Date May 22, 2012
Submission Date May 22, 2012
Published in Issue Year 2012Volume: 5 Issue: 1

Cite

ISNAD Sa’d, İbn - Ekinci, Mustafa. “İbn Sa’d Tabakatı’ndan Üveys El-Karanî”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5/1 (July 2012), 113-118.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________