Bibliography
BibTex RIS Cite

Shia Studies in the West: A Bibliographical Study

Year 2012, Volume: 5 Issue: 1, 119 - 140, 06.03.2012

Abstract

Shia Studies in the West

Batı'da Şi'a ile İlgili Yapılan Çalışmalar: Bibliyografik Bir Deneme

Year 2012, Volume: 5 Issue: 1, 119 - 140, 06.03.2012

Abstract

ÖZET

Batıda son dönemlerde Şîa ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda hızlı bir artış olmuştur. Bu çalışmalardan haberdar olmak ve çalışmaların hangi konular üzerine yoğunlaştığını tespit etmek için bibliyografik çalışmaların yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, Batıda Şîa hakkında yapılan bilimsel çalışmalardan ulaşabildiklerimizin bir bibliyografyasına yer verilmiş ve eserler hakkında kısa açıklamalarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şîa, Batı, Bibliyografya, İmamiyye, İsmailiyye

Abstract

In western scientific research about Shia has been a rapid increase in recent years. Being aware of these studies and to determine the studies which concentrated on issues require bibliographic works. In this study has been given a bibliography and brief explanations for the western scientific studies about Shia from accessible ones by me.

Keywords: Shia, West, Bibliography, The Imamiyya, The Isma'ilis

.

 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Notes
Authors

Habip Kartaloğlu

Publication Date March 6, 2012
Submission Date March 6, 2012
Published in Issue Year 2012Volume: 5 Issue: 1

Cite

ISNAD Kartaloğlu, Habip. “Batı’da Şi’a Ile İlgili Yapılan Çalışmalar: Bibliyografik Bir Deneme”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5/1 (July 2012), 119-140.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________