BibTex RIS Cite

İslam'da Hilafet ve Mezheplerin Doğuşu

Year 2011, Volume: 4 Issue: 1 - MUHAMMED B. TAVİT ET-TANCİ ÖZEL SAYISI, 439 - 483, 17.04.2011

Abstract

İlk yayımı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde (yıl: 1994 sayı:1, (SDÜ Basımevi, 1995). ss. 25-68) gerçekleşen bu makaleyi yayımcısı Prof. Dr. İsmail YAKIT şöyle tanıtmaktadır:

"Bu yazı, merhum hocamız Prof. Dr. Muhammed Tâvit et·Tancî'nin 1971-1972 Ders Yılı'nda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde vermiş olduğu[ 2. Sınıf Zorunlu] İslam Mezhepleri Tarihi Derslerinin notlarıdır. Merhum hocamız derslerini Arapça olarak verirdi. O zamanki Asistanı Ethem Ruhi Fığlalı (Şimdiki Muğla Üniversitesi Rektörü) tercüme ederdi. İşte bu yazı o zaman tuttuğumuz ders notlarıdır.

Year 2011, Volume: 4 Issue: 1 - MUHAMMED B. TAVİT ET-TANCİ ÖZEL SAYISI, 439 - 483, 17.04.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Suplement
Authors

Muhammed B. Tavit Tanci

Publication Date April 17, 2011
Submission Date April 17, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 4 Issue: 1 - MUHAMMED B. TAVİT ET-TANCİ ÖZEL SAYISI

Cite

ISNAD Tanci, Muhammed B. Tavit. “İslam’da Hilafet Ve Mezheplerin Doğuşu”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 4/1 (April 2011), 439-483.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________