Research Article
BibTex RIS Cite

Tolerance in Maturidî's Understanding of Religion

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 146 - 164, 20.01.2011

Abstract

It is known that there is understanding of religion which adopts respect and tolerance against different beliefs in the ancient Turkish religion and traditions.

Maturidî who was away from daily politics, established his method based intelligence and revelation, and shaped his religious understanding. Undoubted, while he was doing, he was influenced from the environment in which he lived, and ancient Turkish culture and tradition. In this context, his understanding of respect and tolerance against other beliefs which remained from tradition, appears in his attitude against other beliefs and sects. After his, this attitude continued in Hanafî/Maturidî formation and religion understanding which sociologists named "Turkish Muslimism"

In this paper, Maturidi's attitude against beliefs and sects will be discussed with examples, taking into account Maturidi's books and modern studies.

Maturîdî'nin Din Anlayışında Hoşgörü

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 146 - 164, 20.01.2011

Abstract

Eski Türk dinî ve geleneklerinde farklı inançlara saygı ve hoşgörüyü benimseyen bir din anlayışının varlığı bilinmektedir.

Maturîdî de, gündelik politikadan uzak, akıl ve vahye dayalı olarak sistemini kurmuş dinî anlayışını şekillendirmiştir. Şüphesiz o bunu yaparken yaşadığı çevreden ve eski Türk kültürü ve ananesinden etkilenmiştir. Bu çerçevede gelenekten gelen diğer inançlara saygı ve hoşgörü anlayışı onun farklı inançlara ve mezheplere karşı tavrında tezahür eder. Bu tavır kendisinden sonra Hanefî/Maturîdî oluşumda ve sosyologların “Türk Müslümanlığı” nitelendirmeyle kastedilen din anlayışında devam etmiştir.

Makalede Maturidi'nin eserleri ve modern çalışmalar dikkate alınarak Maturîdî'nin farklı inançlara ve mezheplere karşı tavrı örnekleriyle derinlemesine ele alınmaya çalışılacaktır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Saffet SARIKAYA

Publication Date January 20, 2011
Submission Date November 27, 2010
Published in Issue Year 2010Volume: 3 Issue: 2

Cite

ISNAD SARIKAYA, Mehmet Saffet. “Maturîdî’nin Din Anlayışında Hoşgörü”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 3/2 (January 2011), 146-164.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________