Research Article
BibTex RIS Cite

Bahaism and Kitab-ı Aqdas

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 7 - 144, 20.01.2011

Abstract

Bahai faith was emerged at the end of the 19th century and today according to their statements and claims, it is a religion that  has more than five millions members in the world. Despite  Bahais' claim that they are members of a  different religion,  I believe that Bahais should be considered in a sectarian format according to their historical development and the thoughts and principles that the religion depends on. Because, especially their holy book al-Kitabu'l-Aqdas not only reflects the cultural and religious manifestations of the geography that it was born into, but also it constructs its own thought and belief system on Islamic fundamental concepts. For this reason, I thought even in the 1970s onwards that it was very appropiate to translate this new sect's holy book into Turkish. After leaving administrative Works and posts, I again put this intention into my agenda and in 2008, with Ramazan Şimşek and I decided to translate and publish it. However, we learnt that in 1992 this book was translated from its original language which is Arabic into English  and then in 2003 it was translated from English to Turkish by Bahais themselves but it wasn't published and put into market.  This time we wanted to present our translation to the appreciation  of our colleagues.

Bahailik ve el-Kitabu'l-Akdes (Türkçe Çeviri)

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 7 - 144, 20.01.2011

Abstract

Bahailik On dokuzuncu yüzyılın sonlarında doğan ve bugün kendilerinin ifade ve iddialarına göre dünyada beş milyondan fazla mensubu bulunan bir dindir. Bahaîlerin, ayrı bir dine mensubiyet iddialarına rağmen, tarihi seyir, dayandığı görüşler ve esaslar bakımından Bahaîliğin bir mezhep “formatı” içinde ele alınması gerektiği kanaatındayım. Çünkü özellikle Bahaîliğin kutsal kitabı el-Kitâbu'l-Akdes, sadece doğduğu coğrafyanın kültürel ve dinî tezahürlerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kendi düşünce ve inanç sistemini İslâm'ın temel kavramları üzerine bina eder. Bu sebepten, daha 1970'li yıllarda bu yeni mezhebin kutsal kitabının Türkçeye çevrilmesinin isabetli olacağını düşünmüştüm. İdarî işlerden kurtulunca, bu niyetimi tekrar gündeme aldım ve 2008 yılında Ramazan Şimşek ile birlikte tercümeyi yapıp yayınlamaya karar verdik. Ancak kitabın aslî dili olan Arapçadan İngilizceye 1992 yılında çevrildiğini ve İngilizceden de 2003'te Türkçeye çevrildiğini, lâkin satışa sunulmadığını öğrendik. Bu defa biz de çevirimizi, meslektaşlarımızın takdirlerine sunmayı uygun gördük.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Translations
Authors

Ethem Ruhi FIĞLALI

Ramazan ŞİMŞEK

Publication Date January 20, 2011
Submission Date August 9, 2010
Published in Issue Year 2010Volume: 3 Issue: 2

Cite

ISNAD FIĞLALI, Ethem Ruhi - ŞİMŞEK, Ramazan. “Bahailik Ve El-Kitabu’l-Akdes (Türkçe Çeviri)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 3/2 (January 2011), 7-144.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________