Research Article
BibTex RIS Cite

Discussions on Al-Ghazali's Understanding of Necessary Connection

Year 2009, Volume: 2 Issue: 2, 41 - 53, 30.01.2010

Abstract

Many thinkers who investigate Ghazalî's works accept that Ghazalî rejects necessary connection. According to them, Ghazalî maintains that God is the sole efficient cause of everything. Thus, the connection between what are believed to be the cause and the effect is not necessary. Nonetheless, some philosophers claim that this is not true. They argued that there are many examples of Ghazalî's arguments and opinions that do not comply with the occasionalism. We review in this paper that opinion of thinkers who claim that Ghazalî doesn't reject necessary connection.

Gazalî'nin Sebeplilik Düşüncesi Üzerine Yapılan Tartışmalar

Year 2009, Volume: 2 Issue: 2, 41 - 53, 30.01.2010

Abstract

Gazâlî ile ilgili olarak çalışma yapan birçok düşünür onun sebepliliği reddettiğini kabul etmektedir. Onlara göre, Gazâlî her şeyin etkin sebebi olarak Tanrı'yı görmektedir. Bu yüzden o sebep ile sebepli arasındaki ilişkinin zorunlu olmadığını ileri sürmektedir. Buna karşın bazı düşünürlere göre, bu iddialar doğru değildir. Onlar Gazâlî'nin eserlerinde vesileci anlayışla uyuşmayan birçok örneğin bulunduğunu iddia etmektedir. Bu makalede özellikle Gazzali'nin sebepliliği reddetmediğini iddia eden kimi düşünürlerin görüşlerini ele almaya ve değerlendirmeye çalışacağız.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Yaşar TÜRKBEN

Publication Date January 30, 2010
Submission Date January 30, 2010
Published in Issue Year 2009Volume: 2 Issue: 2

Cite

ISNAD TÜRKBEN, Yaşar. “Gazalî’nin Sebeplilik Düşüncesi Üzerine Yapılan Tartışmalar”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 2/2 (January 2010), 41-53.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________