Meeting Abstract
BibTex RIS Cite

Bir Çalıştayın Ardından (Günümüz Aleviliğinde Eğitim)

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 171 - 176, 26.10.2009

Abstract

-

Bir Çalıştayın Ardından (Günümüz Aleviliğinde Eğitim)

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 171 - 176, 26.10.2009

Abstract

Katılımcılar arasında görüş farklılıkları bulunmasına rağmen konuşmalarda karşılıklı saygıya dayalı bir üslup ve anlayış hâkimdi. Problemler bütün açıklığıyla ele alındı ve tartışıldı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Symposium Review
Authors

Mehmet Saffet SARIKAYA

Publication Date October 26, 2009
Submission Date October 26, 2009
Published in Issue Year 2009Volume: 2 Issue: 1

Cite

ISNAD SARIKAYA, Mehmet Saffet. “Bir Çalıştayın Ardından (Günümüz Aleviliğinde Eğitim)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 2/1 (October 2009), 171-176.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________