Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2008, Volume: 1 Issue: 2, 105 - 130, 23.05.2009

Abstract

el-Milel ve'n-Nihal'in Mukaddimesi Çerçevesinde Şehristani'nin Fırka Yazıcılığının Bazı Sorunları

Year 2008, Volume: 1 Issue: 2, 105 - 130, 23.05.2009

Abstract

Şehristânî'ye ait el-Milel ve'n-Nihal adlı eser İslam dünyasında çok bili-nen bir kaynaktır. Biz bu makalede, Şehristani'nin kitabında yer alan metodolojik sorunları araştırdık. Ancak konuyu makaleleri ile sınırlı tuttuk. İnsan zihni duyuların içeri-sine döküldüğü boş bir kova değil-dir. Olayları kendine göre biçimler. Şehristânî'de Hâricîlik kavramını tanımlarken tarafsız olamamıştır. Bu sebeple tarihî olaylar karşısında tutarsızlığa düşmüştür. Fırkalar beşeri kurumlar olmasına karşılık o fırkaları şeytan tarafından ortaya atılan ilk fitne ile izah etmiştir. İnsan ile şeytanın farklı ontolojik düzlemlere sahip olduğunu gözden kaçırmıştır. Bunun yanında gerek tasniflerde gerekse yaptığı genelle-melerde yeterince tutarlı olamamıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Orhan ATEŞ

Publication Date May 23, 2009
Submission Date May 23, 2009
Published in Issue Year 2008Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD ATEŞ, Orhan. “El-Milel ve’n-Nihal’in Mukaddimesi Çerçevesinde Şehristani’nin Fırka Yazıcılığının Bazı Sorunları”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1/2 (May 2009), 105-130.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________