Research Article
BibTex RIS Cite

Şi'a'nın Aslı ve Doğuşu Üzerine Görüşler

Year 2008, Volume: 1 Issue: 2, 29 - 47, 23.05.2009

Abstract

Bu makalede Şîa'nın aslı ve doğu-şu konusundaki görüşler incelen-meye çalışılmıştır. Her iki konuda da, farklı görüşler, bakış açıları ve hareket noktaları ileri sürülmekle beraber, genelde tarihî gerçeklikten ziyâde, tarihî kurgular hesaba katılmıştır. Şîa'nın teşekkülünde tarihî olguların dikkate alınması, tarihî süreçteki gelişimini de takip açısından önemlidir.

Year 2008, Volume: 1 Issue: 2, 29 - 47, 23.05.2009

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Şaban ÖZ

Publication Date May 23, 2009
Submission Date May 23, 2009
Published in Issue Year 2008Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD ÖZ, Şaban. “Şi’a’nın Aslı Ve Doğuşu Üzerine Görüşler”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1/2 (May 2009), 29-47.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________