Book Review
BibTex RIS Cite
Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 43 - 54, 20.05.2009

Abstract

İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ahmet Bağlıoğlu

Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 43 - 54, 20.05.2009

Abstract

Önemli husus Dürzî mezhebinin, Hâkim Biemrillâh’ın şahsiyetinde düğümlenmesidir. Çünkü Dürzîlere göre ilahlık onun insanî görüntüsünde ortaya çıkmıştır. Hâkim’in sıra dışı kişiliği sebebiyle birçok tarihçi onu deli olarak kabul etmiş ve onun ulûhiyet iddiasında bulunduğu genel kabul görmüştür. İbn Zâfîr, Sıbt b. Cevzi ve İbn Tağriberdî gibi bazı tarihçiler Dürzî davetini örgütleyenin bizzat Hâkim’in kendisi olduğunu kabul ederken yazar bunu reddederek; Şayet böyle olsaydı Dürzî Risâlelerine Hâkim’in katkısının olması gerekirdi. Hâlbuki yalnızca iki risâle Hâkim’e izafe edilmekte olup, bu risâlelerde ise dinî öğretilerle alakalı hiç bir ibare bulunmamaktadır. Dürzîler tarafından kutsal kabul edilen bu risâlelerden birinde içki içmenin yasak olduğu anlatılırken, diğerinde ise Karmatî liderlerine yazılan mektup yer almaktadır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Mehmet ATALAN

Publication Date May 20, 2009
Submission Date May 20, 2009
Published in Issue Year 2008Volume: 1 Issue: 1

Cite

ISNAD ATALAN, Mehmet. “İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ahmet Bağlıoğlu”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1/1 (May 2009), 43-54.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________