Book Review
BibTex RIS Cite

Sectarianism in The Middle East: Implications for the United States

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 197 - 204, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.561660

Abstract

References

  • Balanche, Fabrice. Sectarianism in Syria’s Civil War. Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2018.

Sectarianism in The Middle East: Implications for the United States

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 197 - 204, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.561660

Abstract

 Beş bölümden oluşan "Sectarianism in the Middle East: Implications
for the United States”
başlıklı bu  rapor, “Implications of a Religious
War in the Middle East for the U.S. Army”
başlıklı bir projenin parçası
olarak yürütülen araştırma ve incelemeyi konu edinmektedir.
United
States Army
 tarafından desteklenen bu projenin asıl amacı, son zamanlarda iç çatışmanın en
çok yaşandığı Irak ve Suriye ekseninde Ortadoğu’da mezhepçiliği ele almak ve
politika yapıcılara veriler sunmaktır.

References

  • Balanche, Fabrice. Sectarianism in Syria’s Civil War. Washington: Washington Institute for Near East Policy, 2018.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Habib Kartaloğlu 0000-0003-4973-0787

Publication Date June 30, 2019
Submission Date May 8, 2019
Acceptance Date June 27, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 12 Issue: 1

Cite

ISNAD Kartaloğlu, Habib. “Sectarianism in The Middle East: Implications for the United States”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 12/1 (June 2019), 197-204. https://doi.org/10.18403/emakalat.561660.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________