Meeting Abstract
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 11 Issue: 1, 201 - 211, 30.06.2018

Abstract

References

  • Kaynakçasız

MÂTURÎDÎ KELAMINI ANLAMAK: DÜŞÜNSEL MİRAS, ÇAĞDAŞ VE GELECEĞE DÖNÜK PROBLEMLER SEMPOZYUMU (28-29 Ekim 2017, Amman)

Year 2018, Volume: 11 Issue: 1, 201 - 211, 30.06.2018

Abstract

“Kalam Research and Media” tarafından düzenlenen “Understanding Maturidi Kalam Legacy, Present & Future Challenges adlı ilmî sempozyum 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Farklı
milletlerden araştırmacıların yer aldığı bu ilmî çalışma, açılış oturumu, 5
oturum ve bir değerlendirme oturumu şeklinde planlandı ve açılış tebliği ile
birlikte toplam 13 tebliğ sunuldu.

References

  • Kaynakçasız
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Symposium Review
Authors

Betül Yurtalan

Publication Date June 30, 2018
Submission Date February 28, 2018
Acceptance Date May 24, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 11 Issue: 1

Cite

ISNAD Yurtalan, Betül. “MÂTURÎDÎ KELAMINI ANLAMAK: DÜŞÜNSEL MİRAS, ÇAĞDAŞ VE GELECEĞE DÖNÜK PROBLEMLER SEMPOZYUMU (28-29 Ekim 2017, Amman)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/1 (June 2018), 201-211.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________