BibTex RIS Cite

Mısır Selefiliği ve İhvan-ı Müslimîn'le İlişkisi

Year 2016, Volume: 9 Issue: 1, 39 - 75, 25.06.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.10476

Abstract

İhvân-ı Müslimîn ve Selefî gruplar Mısır'ın dinî ve siyâsi yapısının şekillenmesinde önemli role sahip dinî gruplardır. Arap Baharı sürecinde de sözkonusu dinî gruplar etkin bir şekilde faaliyet göstermişler, dönemin şartlarına göre kendilerine bir konum belirlemişlerdir. Bu süreçte en fazla dikkat çeken husus, daha önce siyaset dışı tutumlarıyla bilinen Selefîlerin çok sayıda parti kurarak siyasetle meşgul olmalarıdır. Selefîlerin siyasete girmesinden sonra ortaya çıkan siyasî krizlerde onların nasıl bir tavır sergileyeceği Mısır'ın geleceği açısından önem kazanmıştır. Bu çalışmada 3 Temmuz 2013'e kadarki zaman diliminde Selefîlerin din ve siyaset ekseninde nasıl bir ilişki içerisinde olduğu incelenmiş, aralarındaki bağların arka planındaki etkenler üzerinde durulmuştur.

Year 2016, Volume: 9 Issue: 1, 39 - 75, 25.06.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.10476

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Kamile ÜNLÜSOY

Publication Date June 25, 2016
Submission Date February 11, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 9 Issue: 1

Cite

ISNAD ÜNLÜSOY, Kamile. “Mısır Selefiliği Ve İhvan-ı Müslimîn’le İlişkisi”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 9/1 (July 2016), 39-75. https://doi.org/10.18403/emakalat.10476.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________