BibTex RIS Cite

Selefilik: Sebepleri, Tehlikeleri ve Karşı Stratejiler

Year 2015, Volume: 8 Issue: 2, 243 - 266, 26.04.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.83650

Abstract

Aşırı Selefilik Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki güvenlik makamlarının yoğun bir şekilde meşgul olduğu hızlıca büyüyen bir problemdir. Bu çevrede gittikçe çoğalan radikalleşen insanlar  -her şeyden önce gençler-  tüm toplum için yine bir tahrik, meydan okuma teşkil etmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Polisi ve Anayasayı Koruma Teşkilatı aşırı Selefiliğe karşı çift stratejiyle hareket etmektedir. Bu kurumlar bir taraftan demokrasi düşmanı aktör ve şebekelere karşı izleme ve gözetim gerçekleştirirken, diğer taraftan kamuoyunu aydınlatma ve mağdurlarla görüşme ve ayrıca onların sosyal çevresiyle örnek olarak 2014 Mart ayında başlayıp tüm Almanya’da tek önleme programı olan “Yol Haritası”nı yapmaktadır. Bu broşür herkesçe anlaşılabilir bir şekilde aydınlanmaya bir katkıda bulunabilir. 

Year 2015, Volume: 8 Issue: 2, 243 - 266, 26.04.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.83650

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Translations
Authors

Yaşar Kocadağ

Publication Date April 26, 2016
Submission Date March 25, 2016
Published in Issue Year 2015Volume: 8 Issue: 2

Cite

ISNAD Kocadağ, Yaşar. “Selefilik: Sebepleri, Tehlikeleri Ve Karşı Stratejiler”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 8/2 (April 2016), 243-266. https://doi.org/10.18403/emakalat.83650.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________