Editoryal
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Editorial

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 1 - 5, 30.06.2021

Öz

EDİTÖRDEN

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 1 - 5, 30.06.2021

Öz

Rızâeddin Fahreddin, bir eserinde “bir alimi ihya etmek bütün alimleri ihya etmek gibidir”, der. Alimleri ihya etmenin yolu onların fikirlerini anlamak, yorumlamak, geliştirmek ve fikir dünyasına kazandırmakla olur. Hasan Onat’ın fikirlerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olacak bu sayıya, editörlük yapmak, benim için hocasına karşı bir vefakarlık ve sadakat borcudur. Böyle bir sayının editörlüğünü bana tevdi etmeleri sebebiyle e-Makâlât Dergisi editörü Prof. Dr. Saffet Sarıkaya’ya ve yayın kurulu üyelerine öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Editörden
Yazarlar

Sönmez KUTLU (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2257-5329
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Kutlu, Sönmez . "EDİTÖRDEN". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 1-5 .

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________