Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİR BİLİM İNSANI OLARAK PROF. DR. HASAN ONAT'IN SOSYAL MEDYA (TWİTTER) PAYLAŞIMLARININ TEMATİK ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 557 - 596, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.935408

Öz

Prof. Dr. Hasan Onat'ın özelde İslam Mezhepleri Tarihi, Çağdaş İslam Akımları ve Sosyal Bilimler Metodolojisi ile ilgili kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırmalarında ulaştığı bulguları TV ve radyo programları aracılığıyla ve sosyal medya yoluyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Onat, son yıllarda (yedi-sekiz yıldır) fikirlerin geniş kitlelere ulaşmasında etkili olan sosyal medya platformlarından Twitter'ı aktif bir şekilde kullanmıştır. Onat'ın sosyal medyada fikrî ve felsefî derinliğe sahip paylaşımları geniş bir kitleye hitap edebilmiştir. Bu paylaşımlarda öne çıkan temalar adalet, özgürlük, İslam ortak paydası, insan-insan, insan-tabiat, insan-Allah, insan-din, din-mezhep ilişkisine dair konular olarak sınıflandırılabilir. Gündemi yakından takip eden Onat, gündeme ilişkin değerlendirmeleri içeren paylaşımlarda da bulunmuştur. Bu makalemizde Hasan Onat'ın 2014-2020 yılları arasında yukarıda belirtilen hususlardaki paylaşımlarını temalarına göre sınıflandırıp tahlil edeceğiz.

Kaynakça

 • Atay, Hüseyin. ''Bilgi Teorisi (İlmin İmkanı)'', Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX, (1987), 1-40.
 • Çağrıcı, Mustafa. ''Adalet'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 20 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/adalet
 • el- Mâturîdî, Ebû Mansûr. Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi. çev. Bekir Topaloğlu. İstanbul: İsam Yayınları, 2016.
 • Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 20 Nisan 2021. https://sozluk.gov.tr/
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. Ankara: Endülüs Yayınları, 1. Basım 2019.
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Neml-suresi/3238/79-81-ayet-tefsiri
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021.https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/F%C3%A2t%C4%B1r-suresi/3679/19-22- ayet-tefsiri
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/R%C3%BBm-suresi/3455/46-53-ayet- tefsiri
 • Kutluer, İlhan. ''İnsan'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/insan.
 • Onat,Hasan. ''Kerbelayı Doğru Okumak'', Erişim 24 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/81-kerbela-y-dogru-okumak.
 • Onat, Hasan. Emeviler Dönemi Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. ''Doğanın Dip Seslerine Hiç Kulak Verdiniz mi?''. Erişim 25 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/features/module-positions/38-dogan-n-dip-seslerine-hic-kulak- verdiniz-mi
 • Onat, Hasan ''Dinî Çoğulculuk, Din Özgürlüğü, Din-Cihat İlişkisi Bağlamında Şiddet Sarmalından Çıkış Yolu: Eleştirel Düşünce, Adalet ve Yüksek Güven Kültürü''. Bütün Boyutlarıyla Din. İstanbul: Rumuz Yayınevi, 2016.
 • Onat, Hasan. ''Din İnsanı Özgürleştirir''. Erişim 21 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/69-din- insan-oezguerlestirir
 • Onat, Hasan. ''Yüksek Güven Kültürü, Adalet Olmadan İnsanlık olmaz'', Erişim: 21 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/66-yueksek-gueven-kueltuerue
 • Onat, Hasan. ''İslam'ı Anlamada Yöntem Sorunları'', Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları, (2017), 55.
 • Onat, Hasan. ''İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi'', Kur'an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, ed. M. Mahfuz Söylemez. Ankara:Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. ''Allah İnsanın Aklına Güvenmektedir Ya Biz?'' Erişim: 24 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/61-allah-insan-n-akl-na-guevenmektedir-ya-biz
 • Onat, Hasan; Kutlu, Sönmez. (ed.), İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Onat, Hasan. ''Denize doğru değişerek, farklılaşarak akan nehirler ... değildir''. Twitter. 24 Temmuz 2018, 11:54. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1021861118229270528
 • Onat, Hasan. ''Çiçek tozları olmadan bal olmaz; fakat çiçek tozları ... değildir''. Twitter. 30 Haziran 2019, 10:33. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1145414955761577985
 • Onat, Hasan. ''Adalet varoluşun,aklın,bilimin ve insan olmanın ... olur''. Twitter. 31 Ağustos 2016, 10:28. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/770885960569589761
 • Onat, Hasan. ''Adalet, 'insan olmak'la ilgili bütün süreçlerde ... değildir...''. Twitter. 5 Ağustos 2019, 10:32. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1158279524984995845
 • Onat, Hasan. ''Yaratmanın kurucu ilkesi olan adalet, bir yaşam ... terk eder''. Twitter. 15 Nisan 2019, 10:43. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1117876120894885889
 • Onat, Hasan. ''Toplumların huzuru da, refah, mutluluk ve gelişmişlik düzeyi de ... yoktur...'' . Twitter. 17 Ekim 2018, 13:32. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1052507676452761600
 • Onat, Hasan. ''İslam coğrafyasının en temel sorunu ... esas alır..''. Twitter. 17 Şubat 2019, 11:29. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1097231605171658752
 • Onat, Hasan. ''Özgürlük ve sorumluluk ... başlar.''. Twitter. 5 Ekim 2015, 10:40. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/651119751381454848
 • Onat, Hasan. ''Özgürlük bilinci gelişmemiş ... anlayamaz.''. Twitter .16 Temmuz 2016, 08:15. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/754363808441851904
 • Onat, Hasan. ''Her şeyi tüketilecek "nesne" olarak görmek ... yükleyebilir''. Twitter. 5 Ağustos 2020, 09:11. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1290893082272190464
 • Onat, Hasan. ''Tarih", geçmişten intikal ... edilir''. Twitter. 2 Aralık 2015, 10:01. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/672143508564779008
 • Onat, Hasan. ''Tarih "geçmiş"ten gelen ... kılar''. Twitter. 12 Ekim 2016, 08:03. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/786069716339130368
 • Onat, Hasan. ''Geçmiş" ve "tarih" aynı şey ... söylemdir''. Twitter. 19 Kasım 2016, 10:34. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/800059792320434176
 • Onat, Hasan. ''Geçmişini iyi bilmeyen, kendi köklerinden ... olabilir'.' Twitter. 5 Ocak 2019, 16:33. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081544242437242880
 • Onat, Hasan. '' Geçmişi bilmek, doğru anlamak ... demektir''. Twitter . 5 Ocak 2019, 17:51. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081563758403686401
 • Onat, Hasan. ''Her ne sebeple olursa olsun geçmişteki ... alır''.Twitter. 4 Ocak 2019, 11:46. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081290797985787904
 • Onat, Hasan. ''Müslüman gelenekte ... gerekir''. Twitter. 8 Kasım 2017, 12:15. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/928008002296340481
 • Onat, Hasan. ''Maziye mahkum olmaktan kurtulabilmek için ... gerekir.'', Twitter.(15 Eylül 2020, 09:36). https://twitter.com/Hasanonat/status/1305757472955789312
 • Onat, Hasan. ''İnsanlığın mutluluğu din ve bilimin ... çatışmamalı''. Twitter.18 Aralık 2016, 13:45. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/810435924328927232
 • Onat, Hasan. ''İnsanlığın geleceği ... öldürür.'', Twitter (29 Ekim 2017, 06:18). https://twitter.com/Hasanonat/status/924656770643103744
 • Onat, Hasan. ''İslam gibi kendini akılla temellendiren, ... olmaz''. Twitter. 11 Kasım 2019, 11:33. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1193990227964108800
 • Onat, Hasan. ''Din-bilim çatışması İslam'ın sorunu değildir; Müslümanların ... farzdır''. Twitter. 10 Kasım 2019, 08:06. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1193575715859521537
 • Onat, Hasan. ''Dinin ve bilimin özgürlüğe ... olmaz...''. Twitter. 28 Şubat 2019, 10:02. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1101196006069338114
 • Onat, Hasan. ''Aklın ve bilimin önemsenmediği ... bağlıdır''. Twitter. 21 Eylül 2018, 10:58. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1043046799349432321
 • Onat, Hasan. ''Güven" varoluşsal bir ... demektir''. Twitter. 22 Ekim 2017, 09:53. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/921992993665626112
 • Onat, Hasan. ''Bilgi ile bilinen arasındaki ... değildir''. Twitter. 28 Kasım 2017, 12:24. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/935258107822952449
 • Onat, Hasan. ''Bilgimizin kaynaklarını ... kaynağıdır''. Twitter. 30 Eylül 2017, 10:37. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/914212675768520705
 • Onat, Hasan. ''İslam, hayatın bütün alanlarında ... gerektirir''. Twitter. 14 Şubat 2019, 22:36. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1096131113825771525
 • Onat, Hasan. ''İmam Maturidi ... yeter''. Twitter. 26 Ekim 2018, 22:12. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1055900112701022208
 • Onat, Hasan. ''Din alanında belirleyici olacak ... ulaşılamaz..''. Twiter. 29 Kasım 2018, 22:12 Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1068221280242020352
 • Onat, Hasan. ''Sadece Müslümanların değil, ... olmaz ''. Twitter. 6 Şubat 2018, 12:47. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/960630908066979840
 • Onat, Hasan. ''Kendisine, bilgisine, inancına ... olgunlaştırır''. Twitter . 11 Nisan 2019, 06:52. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1116187177820610560
 • Onat, Hasan. ''Kur'an nasıl Allah'ın ayet'i ise, ... yapar''. Twitter. 8 Nisan 2016, 12:21. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/718186940063956992
 • Onat, Hasan.''Akıl etkin kullanıldıkça ... etmektir''. Twitter. 3 Aralık 2017,09:40. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/937209842430857216
 • Onat, Hasan. ''Doğru düşünmek, ... zorunlu kılmaktadır''. Twitter. 17 Ekim 2017, 12:10. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/920034234257100809
 • Onat, Hasan. ''Din alanında kafa karışıklığından ... denilmemiş''. Twitter. 6 Temmuz 2020, 08:26. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1280010155447537664
 • Onat, Hasan. ''İslam'ın insanı insan ... vardır''. Twitter. 29 Aralık 2016, 19:31. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/814509217512038400
 • Onat, Hasan. ''İslam şeffaf,...olsun ki?". Twitter. 14 Aralık 2018, 09:20. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1073462620739592192
 • Onat, Hasan. ''Mezhep çatışmasını ... olmaz.''. Twitter. 7 Kasım 2016, 19:43. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/795667898257833988
 • Onat, Hasan. ''Şiilik-Sünnilik meselesini ... göreceklerdi''. Twitter. 9 Ocak 2020, 19:46. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1215314012918943744
 • Onat, Hasan. ''Kerbela'yı anlamak için ... göremezler''. Twitter. 29 Ağustos 2020, 13:27. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1299654859826835458
 • Onat, Hasan. ''Tek tek her insan biricik, ... gibidir''. Twitter. 27 Kasım 2018, 09:58. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1067311691384438785
 • Onat, Hasan. ''İnsanı insan yapan ... ahlaktır''. Twitter. 11 Eylül 2017, 16:17. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/907231714669408256
 • Onat, Hasan. ''Hayatımız daha iyi ... olalım'.' Twitter. 13 Eylül 2020, 19:36. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305183467198705669
 • Onat, Hasan. ''Güneşin ilk ışınları ... vardır''. Twitter. 4 Kasım 2018, 08:03. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1058947805472014336
 • Onat, Hasan. ''Ruhumuzun ne kadar yorulduğunun ... var..''. Twitter. 13 Nisan 2019, 13:41. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/111701490255894118
 • Onat, ' Hasan. ''Bir yerde din birtakım ayrılıkçı ... demektir''. Twitter. 18 Kasım 2017, 22:24. Erişm 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/931966239475486726
 • Onat, Hasan. ''Siyasette Kurucu İlkeler: ... olmalı...''. Twitter. 22 Aralık 2019, 10:42. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1208654108913291264
 • Onat, Hasan. ''Masum insanların ... olsun''. Twitter. 2 Eylül 2017, 23:21. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/904076718998204417
 • Onat, Hasan. ''Toplumsal bellekte yer ... unutulmaz''. Twitter. 30 Ağustos 2017, 10:42. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/902798635817152512
 • Onat, Hasan. ''Şafak sökerken uyanık değilseniz ... anlayamazsınız''. Twitter. 29 Ekim 2019, 06:58. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1189028728363466752
 • Onat, Hasan. ''Keşke bu ayda ... hatırlayabilsek''. Twitter. 5 Haziran 2016, 08:46. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/739513835556638722
 • Onat, Hasan. ''Bir gece insanlık/akıl olasınız''. Twitter. 21 Haziran 2017, 10:31. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/877428805492776961
 • Onat, Hasan. ''Zaman, anlam ve önemini insanın ... diliyorum...''. Twitter. 31 Aralık 2019, 23:29. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1212108635767214080
 • Onat, Hasan. ''İnsan olmanın ilkeli, ... olsun..''. Twitter. 24 Kasım 2018, 12:38. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1066083599240388608
 • Onat, Hasan. ''15 Temmuz Dersi: 1. Akılla açmamalıdır.'', Twitter. 15 Temmuz 2020, 14:13. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1283358966244835333
 • Onat, Hasan. ''Paylaşmış olduğum düşünceler ... olabilir''. Twitter . 31 Ocak 2018, 12:33. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/958453217628708871
 • Onat, Hasan. ''Tabiattaki her şey, ... parçasıdır''. Twitter. 8 Eylül 2020, 09:37. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303220785176350722
 • Onat, Hasan. ''Hayat, ... olur''. Twitter. 8 Eylül 2020, 19:53. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303376045740101633
 • Onat, Hasan. ''Katılmadığınız herhangi bir görüşe, ... olabilirsiniz''. Twitter. 9 Eylül 2020, 18:38. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303719362411536387
 • Onat, Hasan. ''Sorunları kendimiz üretiyorsak, ... ezilirler''. Twitter. 10 Eylül 2020, 11:20. Erişim 28 Nisan 2021.
 • https://twitter.com/Hasanonat/status/1303971643610533888
 • Onat, Hasan. ''Her ne kadar ''merhametten maraz ... unutulmaz''. Twitter. 10 Eylül 2020, 15:24. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304032909611892740
 • Onat, Hasan. ''Kendini bilmek, kendi aklını kendisi kullanmak ... kurtulamazlar''. Twitter. 12 Eylül 2020,10:53. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304689612514824193
 • Onat, Hasan. ''Bugün sahip olduğumuz pek çok ... mevcuttur''. Twitter. 12 Eylül 2020, 17:55. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304795859129978885
 • Onat, Hasan. ''Allah'a eş koşmak ... açılır''. Twitter. 13 Eylül 2020, 19:28. Erişim 28 nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305181509561856000
 • Onat, Hasan. ''Hayatımız daha iyi ... olalım''. Twitter. 13 Eylül 2020,19:36. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305183467198705669
 • Onat, Hasan. ''Maziye mahkum olmaktan kurtulabilmek ... gerekir''. Twitter. 15 Eylül 2020, 09:36. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305757472955789312
 • Taylan, Necip ''Bilgi'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 20 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/bilgi
 • Üzüm, İlyas ''Mezhep'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Erişim 23 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/mezhep.

A Thematic Analysis of Prof. Dr. Hasan Onat's Social Media Posts (Twitter) as a Scientist

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 557 - 596, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.935408

Öz

Prof. Dr. Hasan Onat was a scientist whohad books and articles on the history of Islamic sects, contemporary Islamic movements and the methodology of social sciences and who shared hisscientific research findings with the public through TV and radio programs and through social media. Onat had actively usedTwitter, one of the social media platforms that has been effective in reaching large masses of ideas in recent years (seven to eight years).Onat's posts on social media with intellectual and philosophical depth appealed to a wide audience.The themes prominent in these posts can be classified as justice, freedom, the common denominator of Islam, human-human, human-nature, human-God, human-religion, religion-sect relationship. Having kept up with the political and social agenda closely, Onat also shared comments on it. In this article, we will classify and analyze Hasan Onat's shares on the above-mentioned issues between 2014-2020 according to their themes.

Kaynakça

 • Atay, Hüseyin. ''Bilgi Teorisi (İlmin İmkanı)'', Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX, (1987), 1-40.
 • Çağrıcı, Mustafa. ''Adalet'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 20 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/adalet
 • el- Mâturîdî, Ebû Mansûr. Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi. çev. Bekir Topaloğlu. İstanbul: İsam Yayınları, 2016.
 • Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 20 Nisan 2021. https://sozluk.gov.tr/
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. Ankara: Endülüs Yayınları, 1. Basım 2019.
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Neml-suresi/3238/79-81-ayet-tefsiri
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021.https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/F%C3%A2t%C4%B1r-suresi/3679/19-22- ayet-tefsiri
 • Kur’ân Yolu. Erişim 24 Nisan 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/R%C3%BBm-suresi/3455/46-53-ayet- tefsiri
 • Kutluer, İlhan. ''İnsan'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/insan.
 • Onat,Hasan. ''Kerbelayı Doğru Okumak'', Erişim 24 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/81-kerbela-y-dogru-okumak.
 • Onat, Hasan. Emeviler Dönemi Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. ''Doğanın Dip Seslerine Hiç Kulak Verdiniz mi?''. Erişim 25 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/features/module-positions/38-dogan-n-dip-seslerine-hic-kulak- verdiniz-mi
 • Onat, Hasan ''Dinî Çoğulculuk, Din Özgürlüğü, Din-Cihat İlişkisi Bağlamında Şiddet Sarmalından Çıkış Yolu: Eleştirel Düşünce, Adalet ve Yüksek Güven Kültürü''. Bütün Boyutlarıyla Din. İstanbul: Rumuz Yayınevi, 2016.
 • Onat, Hasan. ''Din İnsanı Özgürleştirir''. Erişim 21 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/69-din- insan-oezguerlestirir
 • Onat, Hasan. ''Yüksek Güven Kültürü, Adalet Olmadan İnsanlık olmaz'', Erişim: 21 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/66-yueksek-gueven-kueltuerue
 • Onat, Hasan. ''İslam'ı Anlamada Yöntem Sorunları'', Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları, (2017), 55.
 • Onat, Hasan. ''İslam Bilimleri ve Yöntemi Açısından Tarihin Anlam ve Önemi'', Kur'an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, ed. M. Mahfuz Söylemez. Ankara:Ankara Okulu Yayınları, 2013.
 • Onat, Hasan. ''Allah İnsanın Aklına Güvenmektedir Ya Biz?'' Erişim: 24 Nisan 2021. http://www.hasanonat.net/index.php/61-allah-insan-n-akl-na-guevenmektedir-ya-biz
 • Onat, Hasan; Kutlu, Sönmez. (ed.), İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Onat, Hasan. ''Denize doğru değişerek, farklılaşarak akan nehirler ... değildir''. Twitter. 24 Temmuz 2018, 11:54. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1021861118229270528
 • Onat, Hasan. ''Çiçek tozları olmadan bal olmaz; fakat çiçek tozları ... değildir''. Twitter. 30 Haziran 2019, 10:33. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1145414955761577985
 • Onat, Hasan. ''Adalet varoluşun,aklın,bilimin ve insan olmanın ... olur''. Twitter. 31 Ağustos 2016, 10:28. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/770885960569589761
 • Onat, Hasan. ''Adalet, 'insan olmak'la ilgili bütün süreçlerde ... değildir...''. Twitter. 5 Ağustos 2019, 10:32. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1158279524984995845
 • Onat, Hasan. ''Yaratmanın kurucu ilkesi olan adalet, bir yaşam ... terk eder''. Twitter. 15 Nisan 2019, 10:43. Erişim 20 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1117876120894885889
 • Onat, Hasan. ''Toplumların huzuru da, refah, mutluluk ve gelişmişlik düzeyi de ... yoktur...'' . Twitter. 17 Ekim 2018, 13:32. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1052507676452761600
 • Onat, Hasan. ''İslam coğrafyasının en temel sorunu ... esas alır..''. Twitter. 17 Şubat 2019, 11:29. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1097231605171658752
 • Onat, Hasan. ''Özgürlük ve sorumluluk ... başlar.''. Twitter. 5 Ekim 2015, 10:40. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/651119751381454848
 • Onat, Hasan. ''Özgürlük bilinci gelişmemiş ... anlayamaz.''. Twitter .16 Temmuz 2016, 08:15. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/754363808441851904
 • Onat, Hasan. ''Her şeyi tüketilecek "nesne" olarak görmek ... yükleyebilir''. Twitter. 5 Ağustos 2020, 09:11. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1290893082272190464
 • Onat, Hasan. ''Tarih", geçmişten intikal ... edilir''. Twitter. 2 Aralık 2015, 10:01. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/672143508564779008
 • Onat, Hasan. ''Tarih "geçmiş"ten gelen ... kılar''. Twitter. 12 Ekim 2016, 08:03. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/786069716339130368
 • Onat, Hasan. ''Geçmiş" ve "tarih" aynı şey ... söylemdir''. Twitter. 19 Kasım 2016, 10:34. Erişim 21 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/800059792320434176
 • Onat, Hasan. ''Geçmişini iyi bilmeyen, kendi köklerinden ... olabilir'.' Twitter. 5 Ocak 2019, 16:33. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081544242437242880
 • Onat, Hasan. '' Geçmişi bilmek, doğru anlamak ... demektir''. Twitter . 5 Ocak 2019, 17:51. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081563758403686401
 • Onat, Hasan. ''Her ne sebeple olursa olsun geçmişteki ... alır''.Twitter. 4 Ocak 2019, 11:46. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1081290797985787904
 • Onat, Hasan. ''Müslüman gelenekte ... gerekir''. Twitter. 8 Kasım 2017, 12:15. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/928008002296340481
 • Onat, Hasan. ''Maziye mahkum olmaktan kurtulabilmek için ... gerekir.'', Twitter.(15 Eylül 2020, 09:36). https://twitter.com/Hasanonat/status/1305757472955789312
 • Onat, Hasan. ''İnsanlığın mutluluğu din ve bilimin ... çatışmamalı''. Twitter.18 Aralık 2016, 13:45. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/810435924328927232
 • Onat, Hasan. ''İnsanlığın geleceği ... öldürür.'', Twitter (29 Ekim 2017, 06:18). https://twitter.com/Hasanonat/status/924656770643103744
 • Onat, Hasan. ''İslam gibi kendini akılla temellendiren, ... olmaz''. Twitter. 11 Kasım 2019, 11:33. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1193990227964108800
 • Onat, Hasan. ''Din-bilim çatışması İslam'ın sorunu değildir; Müslümanların ... farzdır''. Twitter. 10 Kasım 2019, 08:06. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1193575715859521537
 • Onat, Hasan. ''Dinin ve bilimin özgürlüğe ... olmaz...''. Twitter. 28 Şubat 2019, 10:02. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1101196006069338114
 • Onat, Hasan. ''Aklın ve bilimin önemsenmediği ... bağlıdır''. Twitter. 21 Eylül 2018, 10:58. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1043046799349432321
 • Onat, Hasan. ''Güven" varoluşsal bir ... demektir''. Twitter. 22 Ekim 2017, 09:53. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/921992993665626112
 • Onat, Hasan. ''Bilgi ile bilinen arasındaki ... değildir''. Twitter. 28 Kasım 2017, 12:24. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/935258107822952449
 • Onat, Hasan. ''Bilgimizin kaynaklarını ... kaynağıdır''. Twitter. 30 Eylül 2017, 10:37. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/914212675768520705
 • Onat, Hasan. ''İslam, hayatın bütün alanlarında ... gerektirir''. Twitter. 14 Şubat 2019, 22:36. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1096131113825771525
 • Onat, Hasan. ''İmam Maturidi ... yeter''. Twitter. 26 Ekim 2018, 22:12. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1055900112701022208
 • Onat, Hasan. ''Din alanında belirleyici olacak ... ulaşılamaz..''. Twiter. 29 Kasım 2018, 22:12 Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1068221280242020352
 • Onat, Hasan. ''Sadece Müslümanların değil, ... olmaz ''. Twitter. 6 Şubat 2018, 12:47. Erişim 22 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/960630908066979840
 • Onat, Hasan. ''Kendisine, bilgisine, inancına ... olgunlaştırır''. Twitter . 11 Nisan 2019, 06:52. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1116187177820610560
 • Onat, Hasan. ''Kur'an nasıl Allah'ın ayet'i ise, ... yapar''. Twitter. 8 Nisan 2016, 12:21. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/718186940063956992
 • Onat, Hasan.''Akıl etkin kullanıldıkça ... etmektir''. Twitter. 3 Aralık 2017,09:40. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/937209842430857216
 • Onat, Hasan. ''Doğru düşünmek, ... zorunlu kılmaktadır''. Twitter. 17 Ekim 2017, 12:10. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/920034234257100809
 • Onat, Hasan. ''Din alanında kafa karışıklığından ... denilmemiş''. Twitter. 6 Temmuz 2020, 08:26. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1280010155447537664
 • Onat, Hasan. ''İslam'ın insanı insan ... vardır''. Twitter. 29 Aralık 2016, 19:31. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/814509217512038400
 • Onat, Hasan. ''İslam şeffaf,...olsun ki?". Twitter. 14 Aralık 2018, 09:20. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1073462620739592192
 • Onat, Hasan. ''Mezhep çatışmasını ... olmaz.''. Twitter. 7 Kasım 2016, 19:43. Erişim 23 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/795667898257833988
 • Onat, Hasan. ''Şiilik-Sünnilik meselesini ... göreceklerdi''. Twitter. 9 Ocak 2020, 19:46. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1215314012918943744
 • Onat, Hasan. ''Kerbela'yı anlamak için ... göremezler''. Twitter. 29 Ağustos 2020, 13:27. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1299654859826835458
 • Onat, Hasan. ''Tek tek her insan biricik, ... gibidir''. Twitter. 27 Kasım 2018, 09:58. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1067311691384438785
 • Onat, Hasan. ''İnsanı insan yapan ... ahlaktır''. Twitter. 11 Eylül 2017, 16:17. Erişim 24 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/907231714669408256
 • Onat, Hasan. ''Hayatımız daha iyi ... olalım'.' Twitter. 13 Eylül 2020, 19:36. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305183467198705669
 • Onat, Hasan. ''Güneşin ilk ışınları ... vardır''. Twitter. 4 Kasım 2018, 08:03. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1058947805472014336
 • Onat, Hasan. ''Ruhumuzun ne kadar yorulduğunun ... var..''. Twitter. 13 Nisan 2019, 13:41. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/111701490255894118
 • Onat, ' Hasan. ''Bir yerde din birtakım ayrılıkçı ... demektir''. Twitter. 18 Kasım 2017, 22:24. Erişm 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/931966239475486726
 • Onat, Hasan. ''Siyasette Kurucu İlkeler: ... olmalı...''. Twitter. 22 Aralık 2019, 10:42. Erişim 25 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1208654108913291264
 • Onat, Hasan. ''Masum insanların ... olsun''. Twitter. 2 Eylül 2017, 23:21. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/904076718998204417
 • Onat, Hasan. ''Toplumsal bellekte yer ... unutulmaz''. Twitter. 30 Ağustos 2017, 10:42. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/902798635817152512
 • Onat, Hasan. ''Şafak sökerken uyanık değilseniz ... anlayamazsınız''. Twitter. 29 Ekim 2019, 06:58. Erişim 26 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1189028728363466752
 • Onat, Hasan. ''Keşke bu ayda ... hatırlayabilsek''. Twitter. 5 Haziran 2016, 08:46. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/739513835556638722
 • Onat, Hasan. ''Bir gece insanlık/akıl olasınız''. Twitter. 21 Haziran 2017, 10:31. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/877428805492776961
 • Onat, Hasan. ''Zaman, anlam ve önemini insanın ... diliyorum...''. Twitter. 31 Aralık 2019, 23:29. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1212108635767214080
 • Onat, Hasan. ''İnsan olmanın ilkeli, ... olsun..''. Twitter. 24 Kasım 2018, 12:38. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1066083599240388608
 • Onat, Hasan. ''15 Temmuz Dersi: 1. Akılla açmamalıdır.'', Twitter. 15 Temmuz 2020, 14:13. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1283358966244835333
 • Onat, Hasan. ''Paylaşmış olduğum düşünceler ... olabilir''. Twitter . 31 Ocak 2018, 12:33. Erişim 27 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/958453217628708871
 • Onat, Hasan. ''Tabiattaki her şey, ... parçasıdır''. Twitter. 8 Eylül 2020, 09:37. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303220785176350722
 • Onat, Hasan. ''Hayat, ... olur''. Twitter. 8 Eylül 2020, 19:53. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303376045740101633
 • Onat, Hasan. ''Katılmadığınız herhangi bir görüşe, ... olabilirsiniz''. Twitter. 9 Eylül 2020, 18:38. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1303719362411536387
 • Onat, Hasan. ''Sorunları kendimiz üretiyorsak, ... ezilirler''. Twitter. 10 Eylül 2020, 11:20. Erişim 28 Nisan 2021.
 • https://twitter.com/Hasanonat/status/1303971643610533888
 • Onat, Hasan. ''Her ne kadar ''merhametten maraz ... unutulmaz''. Twitter. 10 Eylül 2020, 15:24. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304032909611892740
 • Onat, Hasan. ''Kendini bilmek, kendi aklını kendisi kullanmak ... kurtulamazlar''. Twitter. 12 Eylül 2020,10:53. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304689612514824193
 • Onat, Hasan. ''Bugün sahip olduğumuz pek çok ... mevcuttur''. Twitter. 12 Eylül 2020, 17:55. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1304795859129978885
 • Onat, Hasan. ''Allah'a eş koşmak ... açılır''. Twitter. 13 Eylül 2020, 19:28. Erişim 28 nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305181509561856000
 • Onat, Hasan. ''Hayatımız daha iyi ... olalım''. Twitter. 13 Eylül 2020,19:36. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305183467198705669
 • Onat, Hasan. ''Maziye mahkum olmaktan kurtulabilmek ... gerekir''. Twitter. 15 Eylül 2020, 09:36. Erişim 28 Nisan 2021. https://twitter.com/Hasanonat/status/1305757472955789312
 • Taylan, Necip ''Bilgi'', Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 20 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/bilgi
 • Üzüm, İlyas ''Mezhep'', Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Erişim 23 Nisan 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/mezhep.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatıma Nur DEMİR (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-5620-9597
Türkiye


Sümeyya SELİMOĞLU
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-4063-6885
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Demir, Fatıma Nur , Selimoğlu, Sümeyya . "BİR BİLİM İNSANI OLARAK PROF. DR. HASAN ONAT'IN SOSYAL MEDYA (TWİTTER) PAYLAŞIMLARININ TEMATİK ANALİZİ". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 557-596 . https://doi.org/10.18403/emakalat.935408

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________