Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİR BİLİM ADAMININ ENTELEKTÜEL MÜCADELESİ -HASAN ONAT’IN BİLİMSEL VE ENTELEKTÜEL KİŞİLİĞİ ÜZERİNE-

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 445 - 474, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.928405

Öz

Prof. Dr. Hasan Onat; araştırmacı kişiliği, fikirleri ve bilimsel çalışmalarıyla sadece İslam Mezhepler Tarihçileri arasında değil geniş bir ilahiyat camiasında ve entelektüel çevrelerde derin izler bırakmış bir bilim insanıdır. Onat Hocamız, uzmanlık alanı olan İslam Mezhepleri Tarihi’nin bilimsel niteliğini güçlendirmek için büyük çabalar harcamış ve önemli katkılarda bulunmuştur. Mezheplerin anlaşılmasında, bilimsel yöntemleri etkin bir şekilde kullanmasının yanı sıra, kendi alanına yeni kavram ve yaklaşımlar kazandırmış ve güçlü bir akademik kültür inşa etmiştir. Ayrıca görsel medyada programlara katılarak kamuoyunun aydınlatılması ve bilginin toplumsal kullanımına dair model oluşturmuştur. Bir akademik birim olarak İlahiyatın yapısal ve yöntemsel sorunları, akademisyenin bireysel yolculuğu, alanıyla kurduğu ilişkiler, benliğin dönüşümü konularında Hasan Onat Hoca’nın yaklaşımlarında açılım sağlayıcı önemli ipuçları ve yol işaretleri bulunmaktadır. İlahiyata ve ilahiyatçılığa bir ‘meslek’ olarak değil varoluşsal bir yolculuk olarak bakan Onat, ilahiyata değer katmaya çalışan bir entelektüeldi. Bir vefa ve tanıklık niteliğindeki bu makalede Hasan Onat’ın bilimsel ve entelektüel kişiliğinin yanı sıra, Çorum İlahiyat Fakültesi dekanlığı sürecinde ürettiği katkı ve değerler analiz edilecektir. Çalışmada okuyucunun kolay erişimini mümkün kılmak amacıyla, hocanın makaleleri ve konuşmaları ile ilgili daha çok internet kaynakları kullanılmış, zaman zaman da basılı eserlerine atıflarda bulunulmuştur. Metinlere ve tanıklıklara dayanarak temel problemlere ve süreçlere dair değerlendirmeler ve analizler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Barnett, Ronald. Üniversitede İdeoloji İle Yaşamak. Çev. Sema Eren. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Ergun, Doğan. Yöntemi Bulmak-Türkiye’de Toplumsal Bilimlerin Bunalımı. Ankara: İmge Yayınevi, 3. Baskı, 2018.
 • Evkuran, Mehmet (ed.). İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu. Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, 2016.
 • Furedi, Frank. Nereye Gitti Bu Entelektüeller? 21. Yüzyılda Philistinizmle Yüzleşmek. Çev. A. Erkan Koca. Ankara: Birleşik Yayınevi, 2010.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Sorununu Doğru Anlamak”. İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu içinde. Ed. Mehmet Evkuran. 97-99. Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. “İslam'da Eleştirel Düşünce ve Güvenilir Bilgi Meselesi”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=BaJx9AFhif4&ab_channel=MaveraVakf%C4%B1.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Eleştirel Düşüncenin Önemi”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=GoT56VoYxRs&ab_channel=EmreDorman.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir Bilim Paradigması Mümkün Mü?”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 11 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ys_CvbY8X88&ab_channel=A%C3%A7%C4%B1kBeyin.
 • Onat, Hasan. “Yüzleşme-Özeleştiri”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=VfxpftqiNew&ab_channel=Y%C3%9CZLE%C5%9EMETV.

The Intellectual Struggle of a Scientist -On the Scientific and Intellectual Personality of Hasan Onat -

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 445 - 474, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.928405

Öz

Hasan ONAT is a scientist who has impressions not only in the field of the History of Islamic Sects, but also in the broad theological community and intellectual circles with his works, personality and management. He is a theologian who has made great efforts to strengthen the scientific quality of the History of Islamic Sects, which is his specialty. In addition to using scientific methods effectively in his field to understand the sects, he has built a vibrant and strong academic culture with new concepts and approaches. He also enlightened the public and created a model for the social use of information. There are important clues and road signs in Onat’s approaches to problems such as structural and methodological problems of Theology as an academic unit, the individual journey of the academician and his relations within field, the transformation of the self. Onat looked at theology as an existential journey, not as a 'profession', and was trying to add value to theology. In this article Onat's scientific and intellectual personality, his contributions as dean of the Faculty of Theology in Corum were analyzed.

Kaynakça

 • Barnett, Ronald. Üniversitede İdeoloji İle Yaşamak. Çev. Sema Eren. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Ergun, Doğan. Yöntemi Bulmak-Türkiye’de Toplumsal Bilimlerin Bunalımı. Ankara: İmge Yayınevi, 3. Baskı, 2018.
 • Evkuran, Mehmet (ed.). İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu. Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, 2016.
 • Furedi, Frank. Nereye Gitti Bu Entelektüeller? 21. Yüzyılda Philistinizmle Yüzleşmek. Çev. A. Erkan Koca. Ankara: Birleşik Yayınevi, 2010.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. “Mezhep Sorununu Doğru Anlamak”. İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu içinde. Ed. Mehmet Evkuran. 97-99. Ankara: Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, 2016.
 • Onat, Hasan. “İslam'da Eleştirel Düşünce ve Güvenilir Bilgi Meselesi”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=BaJx9AFhif4&ab_channel=MaveraVakf%C4%B1.
 • Onat, Hasan. “Din Alanında Eleştirel Düşüncenin Önemi”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=GoT56VoYxRs&ab_channel=EmreDorman.
 • Onat, Hasan. “Yeni Bir Bilim Paradigması Mümkün Mü?”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 11 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ys_CvbY8X88&ab_channel=A%C3%A7%C4%B1kBeyin.
 • Onat, Hasan. “Yüzleşme-Özeleştiri”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 10 Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=VfxpftqiNew&ab_channel=Y%C3%9CZLE%C5%9EMETV.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet EVKURAN (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8616-111X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Evkuran, Mehmet . "BİR BİLİM ADAMININ ENTELEKTÜEL MÜCADELESİ -HASAN ONAT’IN BİLİMSEL VE ENTELEKTÜEL KİŞİLİĞİ ÜZERİNE-". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 445-474 . https://doi.org/10.18403/emakalat.928405

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________