Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Beliefs in Alevism Presented in Journal of Cem

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 51 - 76, 30.06.2017
https://doi.org/10.18403/emakalat.316018

Öz

This article aimed to objectively compile the Alawism beliefs. The findings obtained are as follows: Alawism faiths presented in Journal of Cem. It seems that the Alawis are not atheists, they believe in the One God and theirs God's beliefs subjected to an internal interpretation by the universe. Prophetic faith holds a significant place along with the imamate, Allah-Mohammad-Ali triplet takes place. Although the Qur'an is considered important, it seems that after the Prophet, it is subjected to addition and subtraction. It seems that Ahl al-Bayt is sinless but its scope is controversial. It is understood that there are twelve imams and mehdi beliefs. Ascension is given as the beginning of forties’s cem. As such it seems that an Alawism which its roots and sources based on Islam, on its Prophet and on the Quran but an Alawism is different interpretation of all these.

Kaynakça

 • Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfü'l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme iştehere mine’l-ehâdîs ‘alâ elsineti’n-nâs, Beyrut 1988
 • Açıkgöz, Sadem. “Alevi Bektaşilerin Din Anlayışları”. Cem 17 (Ekim 1992): 29-30.
 • Açıkgöz, Sadem. “Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt Ailesini (Şerif ve Seyyidleri) Tanıyalım”. Cem 36 (Mayıs 1994): 29-30.
 • Açıkgöz, Sadem. “Fıkıhta Caferi, Tasavvufta Alevi-Bektaşiyiz”. Cem 5 (Ekim 1991): 37-39.
 • Akkol, Veli. “Fatımatül Zehra”. Cem 119 (Mart 2002): 42-43.
 • Asan Veli. “Tahtacı Türkmenler V; Tapınmada Öz Türkçe”. Cem 36 (Mayıs 1994): 23-26.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi Alevi-Bektaşi İnancı ve Mevlevilik”. Cem 85 (Aralık 1998): 42-44.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi ve Alevilik”. Cem 108 (Nisan 2001): 19-21.
 • Bozkurt, Fuat. “Alevi Tören ve İnançlarının Kökeni II”. Cem 16 (Eylül 1996): 50-53.
 • Buyruk. nşr: Adil Ali Atalay. İstanbul: 1994.
 • Çamuroğlu, Reha. “Çağdaş Aleviliğin Sorunları 3”. Cem 8 (Ocak 1992): 16-17.
 • Doğan, İzzettin. “Merhaba”. Cem 50 (Temmuz 1995): 8.
 • Erdoğan, Fethi. “İslam’ın Kırk Şartı”. Cem 92 (Ağustos 1999): 42-43.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik. Ankara 1990.
 • Fırat Atilla. “İslamiyet Işığında Alevilik”. Cem 103 (Temmuz 2000): 50-51.
 • Keçeli, Şakir. “Zorunlu Din Dersi ve Alevilik”. Cem 101 (Mayıs 2000): 24-27.
 • Meşeli, Hasan. “Muharrem Orucu”. Cem 3 (Ağustos 1991): 22-23.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlıyla Söyleşi”. röp. Ayhan Aydın. Cem 126 (Ekim 2002): 32-34.
 • Onarlı, İsmail. “Cemevlerinin Tarihsel Kökeni ve Mimari III”. Cem 83 (Ekim 1998): 46-48.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 12”. Cem 18 (Kasım 1992): 26-27.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 8”. Cem 8 (Ocak 1992): 22-25.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları Usul ve Ahkamı 4”. Cem 4 (Eylül 1991): 19-22.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları, Usul ve Ahkamı 3”. Cem 3 (Ağustos 1991):11-15.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Dedeler ve Dedelik”. Cem 32 (Ocak 1994): 16-17.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Hz. Muhammed-Ali Birlikteliği”. Cem IV/39 (Ağustos 1994): 12-14.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kör Cahiller”. Cem 57 (Ağustos 1996): 42-44.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kur’an ve Hadis Tartışmaları Işığında Alevilikte Kadın II”. Cem 20 (Ocak 1993): 21-24.
 • Öktem, Niyazi. “Alevilik ve Sufilik”. Cem 62 (Ocak 1997): 38-39.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu Aleviliği I”. Cem 57 (Ağustos 1996): 24-27.
 • Öktem, Niyazi. “Kuran’ı Bugün Okumak”. Cem 69 (Ağustos 1997): 38-39.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem 20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öktem, Niyazi. “Yasak Hayvan”. Cem 28 (Eylül 1993): 7-8.
 • Öz, Baki. “Tasavvufta Toplumsallaşma”. Cem 55 (Aralık 1995): 15-16.
 • Öz, Mustafa. İmamiyye Şiasında On İkinci İmam ve Mehdi İnancı. İstanbul: 1995.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem 35 (Nisan 1994): 61-64.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Felsefesinde İnsan ve Hayat”. Cem 9 (Şubat 1992): 3.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Felsefesinde Tanrı”. Cem 11 (Nisan 1992): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Hikmeti”. Cem 35 (Nisan 1994): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Bu Millet Kendini Tanımıyor”. Cem 1 (Temmuz 1966): 4-8.
 • Özgünay, Abidin. “Soru ve Yanıtlarda Alevilik”. Cem 14 (Temmuz 1992): 32-34.
 • Özgünay, Abidin. “Sünnilik ve Reform”. Cem 12 (Mayıs 1992): 3-5.
 • Özlük, Halit. “Aleviliğin Özü Eline, Diline, Beline Sahip Olmak”. Cem 87 (Şubat 1999): 40-41.
 • Saygı, Hakkı. “Alevilik-Bektaşilik ve Felsefesi Tanrı Mevhumu ve İnsan”. Cem 85 (Aralık 1998): 46.
 • Saygı, Hakkı. “İmam Hüseyin’in Şehid Edildiği Gün”. Cem, 119 (Mart 2002): 10-11.
 • Saygı, Hakkı. “Tasavvuf ve Alevi-Bektaşi İnancı Yaratılış Sırrı”. Cem 88 (Mart 1999): 52-53.
 • Tanyol, Cahit. “Alevi Şeriatı”. Cem 44 (Ocak 1995): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Demokratik ve Teokratik İki Mezhep”. Cem 54 (Kasım 1995): 2-3.
 • Tanyol, Cahit. “İslamiyet’in Çıkmazları”. Cem 30 (Kasım 1993): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Sevgi Ahlakı ve Laiklik”. Cem 11 (Nisan 1992): 10-11.
 • Türkdoğan, Doğan. “Kerbela Hz. Hüseyin’in Kaderi miydi?”. Cem 100 (Nisan 2000): 20-21.
 • Uçar, Yaşar. “Reenkarnasyon ve İslam”. Cem 65, (Nisan 1997): 70-72.
 • Uçar, Yaşar. “Temel Taşıyla Oynamayın”. Cem 29 (Ekim 1993): 22-24.
 • Uluçay, Ömer. “Alevilik Cem ve Nefesler”, Cem 67 (Ocak 1997): 46
 • Uluçay, Ömer. “Alevilik, Sevgi ve Barış”. Cem 61 (Aralık 1996): 60-62.
 • Yalıncaklı, Hasan. “Ahlak, Hukuk, Din”. Cem 50 (Temmuz 1995): 41-42.
 • Yaman, Mehmet. “Kerbela ve Sonrası”. Cem 50 (Temmuz 1995): 20.
 • Yaman, Mehmet. “Şeyh Safi Buyruğu VI”. Cem 17 (Ekim 1992): 37-38.
 • Yaman, Mehmet. “Şeyh Safi Buyruğu XI”. Cem 24 (Mayıs 1993): 42-43.
 • Yıldırım, Ahmet. “Alevi Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi”. İslâmiyat. 3 (Temmuz- Eylül 2003): 71-92.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir I”. Cem 58 (Eylül 1996): 12-16.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir II”. Cem 59 (Ekim 1996): 8-11.

Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 51 - 76, 30.06.2017
https://doi.org/10.18403/emakalat.316018

Öz

Bu makale Cem Dergisinde sunulan Alevilik inançlarını konu edinmiştir. Alevilerin ateist olmadığı, Tek Allah’a inandıkları ve Tanrı inançlarının evrenle içkin bir yoruma tabi tutulduğu görülür. Peygamberlik inancı imamet ile birlikte önemli yer tutar, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi yer alır. Kur’an-ı Kerim’ın önemsenmesine rağmen Peygamber’den sonra ekleme ve eksiltmelere maruz kaldığı görüşüne rastlanılır. Ehl-i Beyt’in günahsızlığı yanında kapsamının tartışmalı olduğu görülür. On iki imam ve mehdi inancının yer aldığı müşahade edilir. Miraç kırklar ceminin başlangıcı olarak verilir. Bu haliyle kökünü ve kaynağını İslâm’da, onun Peygamberinde ve Kur’an’da gören, fakat bütün bunların farklı bir yorumu olan bir Alevilik sunulur.

Kaynakça

 • Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfü'l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme iştehere mine’l-ehâdîs ‘alâ elsineti’n-nâs, Beyrut 1988
 • Açıkgöz, Sadem. “Alevi Bektaşilerin Din Anlayışları”. Cem 17 (Ekim 1992): 29-30.
 • Açıkgöz, Sadem. “Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt Ailesini (Şerif ve Seyyidleri) Tanıyalım”. Cem 36 (Mayıs 1994): 29-30.
 • Açıkgöz, Sadem. “Fıkıhta Caferi, Tasavvufta Alevi-Bektaşiyiz”. Cem 5 (Ekim 1991): 37-39.
 • Akkol, Veli. “Fatımatül Zehra”. Cem 119 (Mart 2002): 42-43.
 • Asan Veli. “Tahtacı Türkmenler V; Tapınmada Öz Türkçe”. Cem 36 (Mayıs 1994): 23-26.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi Alevi-Bektaşi İnancı ve Mevlevilik”. Cem 85 (Aralık 1998): 42-44.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi ve Alevilik”. Cem 108 (Nisan 2001): 19-21.
 • Bozkurt, Fuat. “Alevi Tören ve İnançlarının Kökeni II”. Cem 16 (Eylül 1996): 50-53.
 • Buyruk. nşr: Adil Ali Atalay. İstanbul: 1994.
 • Çamuroğlu, Reha. “Çağdaş Aleviliğin Sorunları 3”. Cem 8 (Ocak 1992): 16-17.
 • Doğan, İzzettin. “Merhaba”. Cem 50 (Temmuz 1995): 8.
 • Erdoğan, Fethi. “İslam’ın Kırk Şartı”. Cem 92 (Ağustos 1999): 42-43.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik. Ankara 1990.
 • Fırat Atilla. “İslamiyet Işığında Alevilik”. Cem 103 (Temmuz 2000): 50-51.
 • Keçeli, Şakir. “Zorunlu Din Dersi ve Alevilik”. Cem 101 (Mayıs 2000): 24-27.
 • Meşeli, Hasan. “Muharrem Orucu”. Cem 3 (Ağustos 1991): 22-23.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlıyla Söyleşi”. röp. Ayhan Aydın. Cem 126 (Ekim 2002): 32-34.
 • Onarlı, İsmail. “Cemevlerinin Tarihsel Kökeni ve Mimari III”. Cem 83 (Ekim 1998): 46-48.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 12”. Cem 18 (Kasım 1992): 26-27.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 8”. Cem 8 (Ocak 1992): 22-25.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları Usul ve Ahkamı 4”. Cem 4 (Eylül 1991): 19-22.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları, Usul ve Ahkamı 3”. Cem 3 (Ağustos 1991):11-15.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Dedeler ve Dedelik”. Cem 32 (Ocak 1994): 16-17.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Hz. Muhammed-Ali Birlikteliği”. Cem IV/39 (Ağustos 1994): 12-14.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kör Cahiller”. Cem 57 (Ağustos 1996): 42-44.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kur’an ve Hadis Tartışmaları Işığında Alevilikte Kadın II”. Cem 20 (Ocak 1993): 21-24.
 • Öktem, Niyazi. “Alevilik ve Sufilik”. Cem 62 (Ocak 1997): 38-39.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu Aleviliği I”. Cem 57 (Ağustos 1996): 24-27.
 • Öktem, Niyazi. “Kuran’ı Bugün Okumak”. Cem 69 (Ağustos 1997): 38-39.
 • Öktem, Niyazi. “Sufilik ve Anadolu Aleviliği”. Cem 20 (Ocak 1993): 15-16.
 • Öktem, Niyazi. “Yasak Hayvan”. Cem 28 (Eylül 1993): 7-8.
 • Öz, Baki. “Tasavvufta Toplumsallaşma”. Cem 55 (Aralık 1995): 15-16.
 • Öz, Mustafa. İmamiyye Şiasında On İkinci İmam ve Mehdi İnancı. İstanbul: 1995.
 • Özgünay, Abidin. “A’dan Z’ye Alevilik”. Cem 35 (Nisan 1994): 61-64.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Felsefesinde İnsan ve Hayat”. Cem 9 (Şubat 1992): 3.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Felsefesinde Tanrı”. Cem 11 (Nisan 1992): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Hikmeti”. Cem 35 (Nisan 1994): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Bu Millet Kendini Tanımıyor”. Cem 1 (Temmuz 1966): 4-8.
 • Özgünay, Abidin. “Soru ve Yanıtlarda Alevilik”. Cem 14 (Temmuz 1992): 32-34.
 • Özgünay, Abidin. “Sünnilik ve Reform”. Cem 12 (Mayıs 1992): 3-5.
 • Özlük, Halit. “Aleviliğin Özü Eline, Diline, Beline Sahip Olmak”. Cem 87 (Şubat 1999): 40-41.
 • Saygı, Hakkı. “Alevilik-Bektaşilik ve Felsefesi Tanrı Mevhumu ve İnsan”. Cem 85 (Aralık 1998): 46.
 • Saygı, Hakkı. “İmam Hüseyin’in Şehid Edildiği Gün”. Cem, 119 (Mart 2002): 10-11.
 • Saygı, Hakkı. “Tasavvuf ve Alevi-Bektaşi İnancı Yaratılış Sırrı”. Cem 88 (Mart 1999): 52-53.
 • Tanyol, Cahit. “Alevi Şeriatı”. Cem 44 (Ocak 1995): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Demokratik ve Teokratik İki Mezhep”. Cem 54 (Kasım 1995): 2-3.
 • Tanyol, Cahit. “İslamiyet’in Çıkmazları”. Cem 30 (Kasım 1993): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Sevgi Ahlakı ve Laiklik”. Cem 11 (Nisan 1992): 10-11.
 • Türkdoğan, Doğan. “Kerbela Hz. Hüseyin’in Kaderi miydi?”. Cem 100 (Nisan 2000): 20-21.
 • Uçar, Yaşar. “Reenkarnasyon ve İslam”. Cem 65, (Nisan 1997): 70-72.
 • Uçar, Yaşar. “Temel Taşıyla Oynamayın”. Cem 29 (Ekim 1993): 22-24.
 • Uluçay, Ömer. “Alevilik Cem ve Nefesler”, Cem 67 (Ocak 1997): 46
 • Uluçay, Ömer. “Alevilik, Sevgi ve Barış”. Cem 61 (Aralık 1996): 60-62.
 • Yalıncaklı, Hasan. “Ahlak, Hukuk, Din”. Cem 50 (Temmuz 1995): 41-42.
 • Yaman, Mehmet. “Kerbela ve Sonrası”. Cem 50 (Temmuz 1995): 20.
 • Yaman, Mehmet. “Şeyh Safi Buyruğu VI”. Cem 17 (Ekim 1992): 37-38.
 • Yaman, Mehmet. “Şeyh Safi Buyruğu XI”. Cem 24 (Mayıs 1993): 42-43.
 • Yıldırım, Ahmet. “Alevi Bektaşi Edebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değerlendirilmesi”. İslâmiyat. 3 (Temmuz- Eylül 2003): 71-92.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir I”. Cem 58 (Eylül 1996): 12-16.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir II”. Cem 59 (Ekim 1996): 8-11.

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet İshak Demir> (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-0994-6313
Türkiye


Yaşar ŞANLI Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Demir, Ahmet İshak , Şanlı, Yaşar . "Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10 / 1 (Haziran 2017): 51-76 . https://doi.org/10.18403/emakalat.316018

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________